Rumoerig begin 2022; positieve marktcijfers installatiebranche

169

Voor installatiebedrijven is de economische situatie aan het begin van 2022 gunstig. De marktvraag is groot, het prijsniveau van offertes stijgt en de werkvoorraad neemt toe. Met de spanningen rond Rusland en de situatie in Oekraïne is er wel reden tot voorzichtigheid.

Inval van Rusland
Nog voordat de coronamaatregelen in hoge mate versoepeld zijn, diende de volgende ingrijpende internationale crisis zich eind februari aan. De inval van Rusland in Oekraïne leidde tot maatregelen die effect hebben op economische verwachtingen wereldwijd. Prijzen van brandstoffen, en daarmee logistiek, gaan omhoog. Installatiebedrijven hebben hun activiteiten nog niet waarneembaar veranderd. De hoge vraag en de rek in prijsniveaus kunnen veel schommelingen opvangen.

De huidige internationale situatie zal waarschijnlijk leiden tot beperktere beschikbaarheid van grondstoffen en hogere prijsniveaus. De continuïteit van de vraag staat hierdoor voorlopig niet onder druk. Installatiebedrijven moeten dit opvangen door minder afhankelijk te worden van (verre) import. Dit doet een beroep op de creativiteit van de ondernemers.

Werk in de gebouwde omgeving
Op internationaal niveau stijgen de rentes sinds zeer lange tijd weer iets, wat langzaamaan zal doorwerken op de hypotheekmarkt en daarmee de woningmarkt. Mogelijk heeft dit een remmend effect op de prijsstijgingen van woningen. Een daling van de vraag naar werk vanuit deze sector is echter onwaarschijnlijk, daarvoor zijn zowel de actuele vraag als maatschappelijke belangen te groot.

Bron: www.technieknederland.nl