Een dakinspectie door VEBIDAK: slim bekeken!

165
Afhankelijk van het beoogde doel van een dakinspectie zijn er grofweg twee mogelijkheden.

1. Quick Scan
Het doel van een Quick Scan van de dakbedekking is een eerste indruk te verkrijgen van de staat van het dakbedekkingssysteem. Met het resultaat wordt een eerste indicatie verkregen of het dak extra aandacht behoeft. De overige onderdelen van de dakconstructie, zoals bijvoorbeeld isolatie, dampremmende laag en onderconstructie, worden niet geïnspecteerd. De dakbedekking wordt visueel geïnspecteerd. Er vindt geen destructief onderzoek plaats (insnijdingen in de dakbedekkingsconstructie). De opbouw van het dak alsmede de conditie van de dakmaterialen worden daarmee niet vastgesteld.

2. Onderzoek
Het doel van een onderzoek van de dakbedekkingsconstructie is het vastleggen van de conditie van de dakbedekkingsconstructie en de detaillering alsmede het opstellen van een hersteladvies en/of zo nodig een renovatieadvies. Indien relevant worden alternatieve renovatiemethoden afgewogen. Dit resulteert in een werkomschrijving voor de benodigde herstelwerkzaamheden en/of renovatiewerkzaamheden aan het dak. De dakbedekking in het vlak alsmede de details worden geïnspecteerd. Afhankelijk van de waarnemingen worden op één of meerdere plaatsen insnijdingen verricht in de dakbedekkingsconstructie tot op de onderconstructie om de opbouw van de dakbedekkingsconstructie en de conditie van de materialen vast te stellen. Zo nodig worden relevante bouwfysische en/of windbelastingsberekeningen uitgevoerd.

VEBIDAK streeft naar: Langer een beter dak
Een dakrenovatie is hét moment om verder te kijken dan alleen een duurzame waterdichtheid van het dak. Door goed na te denken over toekomstige functies, heeft het platte dak een optimale kans op een lang leven. Vraag daarom altijd deskundig advies. Het is lang niet altijd nodig om meteen het hele dak te vervangen. Vaak is een bestaande dakbedekking geschikt als ondergrond voor een nieuw dak. Een nieuwe levensfase van het dak mét extra functies is vaak dichter bij dan gedacht!

BEZOEKADRES:
Vereniging Dakbedekkingsbranche
Nederland VEBIDAK
Groningenhaven 4
3433 PE  NIEUWEGEIN

CORRESPONDENTIEADRES:
Postbus 1248
3430 BE  NIEUWEGEIN
telefoon 030 – 606 32 38
E-mail info@vebidak.nl