|
| |

Platte daken met PV-systemen onverzekerbaar?

renovatie

Sommige gebouweigenaren ervaren problemen met de verzekerbaarheid van hun vastgoed als zij een zonne-energiesysteem op het dak willen plaatsen. Verzekeraars vinden namelijk dat zonne-energiesystemen op daken leiden tot een (te) groot brandrisico. De (financiële) omvang van mogelijke gevolgschade wordt bepaald door de risico’s op uitbreiding van brand, de waarde van het pand en de waarde van de inboedel. Maar ook de (financiële) gevolgen van verstoringen van bedrijfsprocessen spelen een belangrijke rol. Deze risico’s zijn voor sommige verzekeraars aanleiding om een pand en een inboedel niet (meer) te verzekeren als er een zonne-energiesysteem op het dak wordt geplaatst. Voor dakbedekkingsbedrijven betekent dit dat de samenstelling van dakbedekkingsconstructies (en dan met name de isolatie) moet voldoen aan verzekeringsvoorwaarden.   

Onze overheid heeft een groot belang heeft bij een versnelde energietransitie zonder al te veel hindernissen. Zij voert daarom overleg met verzekeraars, de solarbranche, producenten en leveranciers van dakbedekking en dakisolatie en ook VEBIDAK.

Parallel aan dit traject doet ook NEN Bouw onderzoek naar de toereikendheid van de huidige bouwregelgeving in relatie tot brandveiligheid van gebouwen met PV. Vaststaat dat er allereerst sprake moet zijn van een aantoonbaar brandveilig ontworpen en uitgevoerd zonne-energiesysteem.

Isolatie Regelmatig worden dakbedekkingsbedrijven verzocht om vanwege brandrisico’s onbrandbare isolatie toe te passen. Echter, kunststofschuimen hebben vaak vanwege de goede weerstand tegen permanente en dynamische dakbelastingen een voorkeur. Vooral tijdens de installatiefase van het zonne-energiesysteem kan er namelijk veel mis gaan als de dakbedekking beschadigt. 

In de communicatie tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers en mogelijk ook verzekeraars kan gebruik worden gemaakt van onderstaande informatie om aan te geven hoe daken kunnen voldoen aan de huidige bouwregelgeving (dus ook qua brandveiligheid) en certificeringseisen.

Vakrichtlijn Dakbedekkingsconstructies die zijn ontworpen en uitgevoerd volgens de Vakrichtlijn Gesloten Dakbedekkingssystemen voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. Deze Vakrichtlijn is een uitgave van VEBIDAK, KIWA BDA en Dakmerk. De Vakrichtlijn bevat een selectie van de meest in de praktijk voorkomende dakbedekkingssystemen die in kwaliteitsverklaringen voorkomen.

NEN 6063 Conform NEN 6063 worden daken met een ballastlaag van grind met een laagdikte van tenminste 40 mm geacht niet brandgevaarlijk te zijn. Ook daken zonder grind voldoen met de toepassing van een vliegvuurbestendig dakbedekkingssysteem aan NEN 6063.

In geval van een afwerking met betontegels dient onder de tegels een vrije spoelruimte van tenminste 15 mm aanwezig te zijn. Dit geldt eveneens voor kabelgoten die op de dakbedekking zijn geplaatst.

Beoordelingsrichtlijnen (BRL’s) Voor bitumen, kunststof en rubberen dakbedekkingsmaterialen geldt dat zij moeten voldoen aan de kwaliteitseisen van Beoordelingsrichtlijn (BRL) 1511. Voor isolatiematerialen geldt dat zij moeten voldoen aan de kwaliteitseisen van BRL 1306, 1308, 1309, 4710 of 4713.

Van gesloten dakbedekkingssystemen moet worden aangetoond dat zij aan een prestatieconcept voldoen. In het algemeen kan dit worden aangetoond met een KOMO certificaat. PV daken dienen te worden uitgevoerd als warm-dak met een volledig gekleefde bitumen dampremmende laag en een thermische isolatie van EPS 100 (of hoger), XPS, PIR, PUR of C-EPS en op regelmatige afstanden gecompartimenteerd.

De genoemde isolatiematerialen moeten voldoen aan gebruiksklasse C of D volgens BRL 1309. Het dakbedekkingssysteem moet voldoen aan de klasse intensief beloopbaar volgens BRL 1511. De optredende vervorming van het isolatiemateriaal als gevolg van lange duur drukbelasting mag niet meer zijn dan 2% met een maximum van 3 mm.

ISSO Voor verdere eisen en richtlijnen aan de dakbedekkingsconstructie en het zonne-energiesysteem verwijst de Vakrichtlijn naar ISSO-Handboek HBze zonne-energie: bouwkundige en installatietechnische richtlijnen voor zonne-energiesystemen (www.isso.nl). 

|