Wat is het belang van brandveilige bouwproducten?
Zowel bij woningbrand als bij brand in bedrijfsruimten of een kantorencomplex is het van groot belang dat de verspreiding van zowel het vuur als van de rook en de hitte zoveel mogelijk wordt beperkt. Het belang van het gebruik van brandveilige bouwproducten kan dan ook nooit genoeg onderstreept worden. Wat zijn brandveilige bouwproducten nu precies?

Wat verstaan we onder brandgedrag?
Deze factor geeft niet alleen de ontvlambaarheid of de brandbaarheid van bouwmaterialen aan, maar ook wat hun invloed was op de ontwikkeling van de brand. Om het brandgedrag makkelijker te kunnen vastleggen, werden er waarden vastgesteld in de European Fire Scale. De diverse brandklassen worden weergegeven door A1, A2, B, C, D, E en F. We hanteren daarbij vier testsystemen, namelijk:

  • De kleine vlamtest:met deze eerste test zoeken we naar het ontstaan van de brand. Tegelijk wordt ook de mate van ontvlambaarheid vastgelegd. De resultaten van de test zijn doorslaggevend voor het wel of niet uitvoeren van bijkomende testen
  • De alleenstaande brand test:met deze toets schatten we vooral een zo nauwkeurig mogelijke warmte-emissie, vlamverspreiding, mogelijk vrijkomen van gevaarlijke stoffen en rookontwikkeling in
  • De Calorische bom: bepaalt de hoogste waarde van verbranding van bouwmaterialen
  • De brandbaarheidstest:waarmee wordt vastgesteld hoe brandbaar het product

Aanvullende classificaties zoals s1, s2 en s3 bepalen de rookontwikkeling en d0, d1 en d2 de brandende druppels en fragmentjes.

De brandwerendheid
Onder brandwerendheid verstaan we de tijd in minuten is de tijd waarin verbrandingskamer kan functioneren en verdere verspreiding van het vuur kan voorkomen. De brandweerstand van samengevoegde producten wordt getest en gemeten met standaard toepassingen. Brandbeveiliging bestaat uit het plaatsen van brandwerende wanden en vloeren en het aanbrengen van verbindingsvoegen daartussen. De voeg tussen het gebouw en de raam-en deurkozijnen moeten uiteraard ook brandveilig zijn.

Het verschil tussen brandgedrag en brandwerendheid
Het verbrandingsgedrag van bouwstoffen geeft aan of en hoe het product ontbrandt, of het onbrandbaar is, hoe goed de vlam zich verspreidt en wat de maximale verbrandingswaarde is. Brandwerendheid helpt dan weer bij het beheersen van branden. De hoogste kwaliteiten garanderen geen weerstand tegen brand en omgekeerd. Een goede brandwerendheid redt levens, beperkt materiële en bedrijfsverliezen en beschermt gebouwentegen brand en brandschade.

Brandbare gevelmaterialen
Vergeleken met een woning of een bedrijfsgebouw uit vooral onbrandbare materialen, zal bij een pand dat vooral uit brandbare materialen bestaat, zowel het vuur als de (giftige) rook zich makkelijker en dus ook sneller verspreiden. Brandbare gevelmaterialen ontwikkelen dan ook sneller meer rook, waardoor een groter gevaar ontstaat voor de personen die zich zowel nog in het gebouw bevinden als voor de omwonenden. Daardoor kan het vuur zich veel makkelijker verspreiden. De hitte die zich zo langs de gevel verspreid, kan zo hevig zijn dat deze zelfs de ramen kan doen springen. Daardoor zal het vuur zich over meerdere verdiepingen kunnen verspreiden. Bij een brand kan het vuur zich makkelijk via de gevel uitbreiden naar alle verdiepingen van het gebouw. Het gebruik van eventuele vluchtroutes, kan het blus-en reddingswerk ernstig bemoeilijken. Het voorkomen dat branden zich via gevels kunnen verspreiden, is dus wel erg belangrijk. Door het bekleden van zowel woningen als van kantoorgebouwen, bedrijven, scholen of ziekenhuizen   met brandbare materialen, vergroot je nog dit risico. Riskeer je nu juist dat dit gebeurt. Daarom de grote aandacht van brandweer én overheid voor het extra bekleden van gevels met onbrandbare materialen.

Voordelen vaneen goede brandbeveiliging
Met een preventieve brandbeveiliging beschermen we niet alleen onszelf, maar ook onze medebewoners of werknemers. Hij of zij herkent potentiële gevaren en brandrisico’s, waardoor snel aangepaste maatregelen kunnen genomen worden.

Overheidsmaatregelen om brand te voorkomen
Er worden regelmatig bestaande voorschriften over brandveiligheid aangepast of nieuwe maatregelen door de overheid getroffen om zoveel mogelijke slachtoffers of materiële schade te voorkomen. Er is dus een uitgebreide kennis over branden en gevolgen vereiste. Let dus nauwlettend op de brandveiligheidseisen in brandverzekeringspolissen.