Duurzaam-renoveren

De renovatiesector heeft nog heel wat stappen te maken om verduurzaming voor iedereen haalbaar en betaalbaar te maken. We moeten op termijn van gas los en energieneutraal worden. Maar dat blijkt in de praktijk nog niet zo eenvoudig.

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft zich in het rapport Woonlastenneutraal Koopwoningen Verduurzamen kritisch uitgesproken over de haalbaarheid van verduurzaming voor koopwoningen. Kort gezegd gaan eigenaren hun investeringen niet terug verdienen en dus mist voor hen de prikkel voor verduurzaming.

Afwachten lijkt voor hen op dit moment de meest gunstige optie. Ondertussen vlakt ook de groei in energielabels voor kantoren af. Terwijl de datum voor die verplichting al snel nadert.

Dat is een uitdaging aan de totale renovatiesector. Wie komt er met goede oplossingen, zowel technisch als financieel? Wie gaat de woning- en gebouweigenaar verleiden tot duurzame investeringen?

Gelukkig zit de sector bepaald niet stil en zijn er allerlei ontwikkelingen en innovaties gaande. Dat zal ook in mei volgend jaar weer volop blijken op de beursvloer en in het kennisprogramma van RENOVATIE 2021. Op de website van renovatiebeurs lees je alle nieuwste ontwikkelingen.

 

 

 

Lees alles over Renoveren op onze renovatiepagina