Afbeelding
panasonic-Toughbook-bouw

Energiegrootverbuikers hebben realtime informatie nodig voor optimale productieplanning

bouw
Om klimaatverandering een halt toe te roepen, moeten we anders met onze grondstoffen en energiebronnen omgaan. Industriële energiegrootverbruikers moeten dan ook vroegtijdig inschattingen kunnen maken van het aanbod aan duurzame energie voor hun productieplanning. En energiebedrijven moeten op hun beurt weten aan welke industriële knoppen ze kunnen en mogen draaien bij een productiedip. Integratie van deze twee werelden is alleen mogelijk door intensieve dataverzameling en -uitwisseling. De Toughbook notebooks, tablets en handhelds van Panasonic leveren de rekenkracht om in energie- en grondstoffen-intensieve omgevingen beide kanten optimaal te bedienen.
Economisch gedreven beslissingen moeten uiteraard ook worden vertaald naar de industriële werkvloer. Die zal niet alleen continu moeten worden geïnformeerd, maar de medewerkers moeten eventuele procesaanpassingen ook kunnen communiceren. Een operations manager zal permanent inzicht moeten hebben in de prognoses voor de komende uren om verantwoord te kunnen schakelen van vollast naar deellast en andersom.
“Als een producent besluit zijn productie terug te draaien omdat de stroomprijzen te hoog worden, heeft dat impact op de gehele keten,” zegt Lisbeth Lashmana, Head of Marketing Europe bij Panasonic Toughbook. “De informatiebehoefte in een omgeving met sterk schommelende energiebehoeften groeit dan ook. Sterker nog: echte ketenintegratie is alleen mogelijk dankzij de vlucht die informatiesystemen hebben genomen. Met name het laatste stukje, de vertaling naar de werkvloer, was in het verleden nog wel eens een bottleneck. Soms omdat bedrijven geen draadloze communicatie in de productieomgeving wilden of konden aanleggen, maar ook omdat de standaard laptops en tablets het maar kort uithielden in de zwaardere omstandigheden van de werkvloer. Panasonic speelt in op deze specifieke informatiebehoefte met haar Toughbook notebooks en tablets, die niet alleen voldoende rekenkracht hebben, maar ook robuust genoeg zijn om in industriële omgevingen betrouwbaar te blijven werken.”
Om snel beslissingen te kunnen nemen, maken steeds meer bedrijven gebruik van zogenaamde digital twins. In zo’n virtuele omgeving, die een kopie is van de werkelijke IT-omgeving, kunnen bedrijven snel en veilig beslissingen nemen zonder de productie in gevaar te brengen. Om die virtuele omgeving gelijke tred te laten houden met de werkelijkheid is het wel zaak de data continu te actualiseren. Ook hier spelen krachtige én betrouwbare computers een cruciale rol. Voor zowel het visualiseren van beslissingen als de invoer van actuele data.
Voor meer informatie: https://business.panasonic.nl/mobile-solutions/producten-en-diensten