|
| |

Rijksbouwmeester Francesco Veenstra opent Building Holland 2021

bouw
Rijksbouwmeester Francesco Veenstra opent dinsdag 2 november het innovatie event Building Holland 2021. Op de mainstage spreekt hij over complexe vraagstukken waar Nederland voor staat. Hij noemt de overstap naar hernieuwbare energie, het tekort aan woningen en de klimaatverandering. Volgens hem kunnen problemen alleen worden opgelost als we op een andere manier met onze ruimte omgaan.
Veenstra pleit in zijn openings keynote voor duidelijkheid over hoe Nederland er in de toekomst uit moet zien. Veenstra: “Dat vraagt om een andere manier van denken en werken, waarbij we ver vooruit durven te kijken om vervolgens nu de juiste keuzes te kunnen maken. Keuzes waar we later geen spijt van krijgen. Alles wat we nu doen heeft immers impact op de hele lange termijn. Kortom: de 22e eeuw begint nu!”
Building Holland wordt van 2 tot en met 4 november in RAI Amsterdam gehouden. Het event is een combinatie van 150 deelnemers, drie podia met 100 sprekers, side evens en specials als Future Pioneering en The Green Zone over innovaties van de toekomst en het vergroenen van de gebouwde omgeving. Centraal staan de klimaatdoelstellingen en ‘net zero’. Voor meer informatie: www.buildingholland.nl.
|