||||
|||| ||||

WattHub: het eerste snellaadplein ter wereld voor vrachtwagens en zwaar bouwmaterieel komt in Geldermalsen

bouw
Op het terrein van AVRI, gelegen aan de A15 nabij de afslag Geldermalsen, wordt binnenkort een uniek en vernieuwend snellaadplein voor zwaar materieel en vrachtwagens aangelegd. Dura Vermeer, Ploegam, Van Oord en Betuwewind ontwikkelen samen deze wereldprimeur onder de naam WattHub. De voorbereidingen voor het laadplein gaan in februari van start; eind april is het operationeel. Het laadplein ligt onder de windmolens en tussen de zonnepanelen en wordt natuurlijk voorzien van duurzame stroom van Betuwewind. 

Aanleiding voor dit laadplein is het project Dijkversterking Tiel-Waardenburg, uitgevoerd door Dura Vermeer, Ploegam en Van Oord, voor deze gelegenheid samenwerkend in het consortium Mekante Diek. De ambitie is om de dijkverzwaring volledig emissieloos uit te voeren. Dergelijke snellaadpleinen voor groot materieel en vrachtwagens bestaan nog niet en daarom hebben de bedrijven de handen ineengeslagen om dit zelf te ontwikkelen.  
‘s Werelds eerste snellaadplein voor zwaar materieel Het laadplein wordt ‘s werelds eerste openbare laadplein welke specifiek is ontwikkeld voor vrachtwagens en zwaar materieel. Met 42 laadpalen en een planningssysteem is er altijd voldoende laadmogelijkheid en zekerheid om te kunnen laden op het gereserveerde tijdslot.Daarnaast krijgt het laadplein een laadvermogen tot 350 kW per oplaadpunt, deze laadsnelheid is nog nergens anders in Nederland toegepast.

WattHub, een laadplein voor de gehele regio En niet alleen het project, maar de gehele regio kan van dit initiatief profiteren. Het laadplein heeft namelijk meer capaciteit dan het project vraagt. Deze extra capaciteit kan worden ingezet voor bedrijven met soortgelijke oplaadbehoefte uit en voor deze regio. Veel ondernemers in de regio krijgen geen zwaardere aansluiting van de netbeheerder, waardoor het elektrificeren van hun transportmiddelen en materieelstukken lastig is. Het laadplein biedt zo een oplossing voor ondernemers die hierdoor wel kunnen investeren in duurzaam materieel en hun duurzame ambities kunnen waarmaken. 
De recente uitspraak in de Porthoszaak, waardoor de bouwvrijstelling voor stikstofuitstoot is vervallen, heeft de urgentie voor het emissievrij bouwen verder vergroot. Met de ontwikkeling van het eerste openbare laadplein voor zware machines en vrachtwagens wordt een grote stap gezet om te bouwen met duurzame energie en zonder stikstofuitstoot. 

Bijzonder aan dit project is ook dat burgers van West Betuwe die lid zijn van Coöperatie Betuwewind mee hebben kunnen investeren in dit project. Door een lening aan te gaan met de coöperatie kan de omgeving mee profiteren van het initiatief zoals dat ook voor de windmolens van Betuwewind gebeurt. 
Zie verder www.watthub.nl. 
“Het project Mekante Diek heeft de ambitie volledig emissieloos te werken, zonder het laadplein “WattHub” had dit niet gekund. Heel mooi om te zien dat wij als project niet alleen een veiligere dijk achteraten, maar ook een snellaadplein voor zwaar materieel welke net als de dijk voor iedereen toegankelijk is. Realisatiemanager Tom Rensen Mekante Diek. 

“Wij zijn enorm trots dat we dit als partners samen kunnen verwezenlijken, een unieke prestatie en innovatie die ook de gehele regio ten gunste komt. Dit geeft de lokale ondernemers eerder de kans om te investeren in duurzamer materieel. Dit geeft een enorm goed gevoel” Directeur Gerlach Velthoven Betuwewind. 
||||
||||
||||
||||