Bedrijf verduurzamen? Begin met inzicht en neem kleine stappen

bouwcomplex
Per 1 juli 2019 geldt de informatieplicht energiebesparende maatregelen.  Bedrijven die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas per jaar verbruiken, moeten kunnen aantonen welke energiebesparende maatregelen zij hebben getroffen. Hoe pak je dit aan als bedrijf en waar kun je terecht voor advies?
“Verduurzaming van je bedrijfspand zou op het verlanglijstje van iedere ondernemer moeten staan,” aldus Michiel Steerneman, bestuurslid van de Federatie van Energieadviseurs (FedEC). ,,Als je namelijk slim verduurzaamt, is het financieel interessant.” De federatie heeft als missie alle bedrijven te begeleiden in hun energietransitie. Het klinkt logisch om slim te verduurzamen, vraag is echter hoe pak je dat het beste aan en waar begin je?
Logisch verduurzamen Volgens Steerneman is het met name belangrijk om met een integrale aanpak te komen, ofwel een totaalplaatje schetsen welke maatregelen direct effect hebben en uitvoerbaar zijn en welke maatregelen op termijn nodig zijn. ,,Met ledverlichting en het isoleren van leidingen boek je al snel resultaat. Het zijn relatief eenvoudige en betaalbare maatregelen die zich snel terugverdienen. Als bedrijf moet je logisch verduurzamen want maatregelen beïnvloeden elkaar ook. Begin met de gebouwschil. Dakisolatie staat veelal niet bovenaan. Het is kostbaar en heeft een lange terugverdientijd. Een dergelijke maatregel valt samen met het natuurlijke moment dat het dak aan vervanging toe is. Stel dat je cv-ketel nu aan vervanging toe is en over een jaar of zeven staat dakisolatie op de planning, dan kun je beter nu bijvoorbeeld één of twee kleine cv-ketels laten plaatsen in plaats van één grote. Is het dak eenmaal geïsoleerd, dan kun je afhankelijk van je situatie waarschijnlijk volstaan met één kleine cv-ketel.”
De basis Met bovengenoemd voorbeeld wil Steerneman vooral duidelijk maken dat een goed uitvoeringsplan de basis is van verduurzaming. Analyseer hoeveel energie je verbruikt en hoeveel warmte machines en processen produceren. Vervolgens bekijk je de gebouwschil om als laatste aan de slag te gaan met voorzieningen als een cv of warmtepomp. ,,Ik noem het de trias energetica: stap 1 is energie besparen, bij stap 2 ga je je energieverbruik zoveel mogelijk duurzaam invullen en wat dan nog resteert kun je eventueel invullen middels fossiele bronnen.”

Tijd voor actie Handhaving van de informatieplicht zal volgens Steerneman naar redelijkheid en billijkheid gebeuren. Dat betekent echter niet dat bedrijven achterover kunnen leunen. ,,Mijn tip is: Wees het bevoegd gezag voor en voldoe aan je plicht. Geef aan dat je een uitvoeringsplan hebt waarin je ook de maatregelen meeneemt die je over een paar jaar wilt gaan uitvoeren. Ondernemers hebben veel vrijheid om hun verduurzamingsplan in te vullen en voldoende tijd gehad. Het is dan ook nu wel tijd om actie te ondernemen.”
Win-win situatie Ook bij de NVDE is men van mening dat het belangrijk is dat bedrijven aantonen dat zij ermee bezig zijn. ,,Je hoeft niet voor 1 juli a.s. je hele bedrijf te verduurzamen, wel moet je laten zien dat je maatregelen treft of gaat treffen,” legt Annemarie Costeris, public affairs Nederlandse Vereniging Duurzame Energie uit. ,,Wij zien de informatieplicht energiebesparende maatregelen als een win-win situatie voor het klimaat én voor bedrijven. De maatregelen zoals vermeld op de Erkende Maatregelenlijst hebben een terugverdientijd van maximaal vijf jaar, dus rendeert het ook om ze uit te voeren.”
Koudwatervrees De NVDE is een jonge organisatie, opgericht in 2016, en representeert zowel de kleinere bedrijven als ook de grotere bedrijven (bijv. energieleveranciers, Techniek Nederland) in de duurzame energiesector. De kern van haar werk is om vanuit de aangesloten bedrijven een zo gunstig mogelijk beleid adviseren gericht op duurzame energie aan beleidsmakers en politiek. Zij zijn tevens de schakel tussen Den Haag en de duurzame energiesector. ,,In praktijk merken wij dat veel bedrijven koudwatervrees hebben als het gaat om de informatieplicht. Het maakt ze enerzijds bewust maar anderzijds weten ze niet precies waar te beginnen. Deze maatregel geeft ze een zetje in de rug en daar zijn wij blij mee.”
De eerste stappen Maar als bedrijven inderdaad niet goed raad weten met verduurzaming, wat is dan volgens de NVDE de eerste stap? ,,Inzicht in het energieverbruik is volgens Costeris de eerste en makkelijkste maatregel. ,,Investeer in een Energieregistratie- en bewakingssysteem. Inzicht zet aan tot besparing. Als je ziet waar energie weglekt, kun je direct maatregelen treffen. Op basis daarvan kun je ook een planning maken en natuurlijke momenten meenemen in je verduurzamingsplan. Ook het isoleren van leidingen is verstandig, die zijn namelijk grote energieslurpers waardoor veel warmte weglekt. Dit blijkt ook uit onderzoek door Ecofys (2012). Eén van de conclusies was dat met beter onderhoud en het consequent isoleren van industriële toepassingen ongeveer twee derde van het energie- en emissiebesparingspotentieel kan worden aangeboord. Belangrijk is dat de maatregelen realistisch zijn en passen bij de bedrijfssituatie.”
Voordat je begint Bedrijven moeten zich informeren en verdiepen in de materie voordat ze daadwerkelijk stappen ondernemen. ,,Ons advies is om altijd advies in te winnen bij een erkende energieadviseur. Neem kleine stapjes. Vaak levert het meer op dan het kost.”
RVO Masterclass Duurzame Energie Maandag 1 april organiseert RVO  de masterclass ‘Quickscan Duurzame Energie voor de Industrie’.  Heeft uw bedrijf ambities om de energievoorziening te verduurzamen? RVO.nl ontwikkelde de Quickscan DE voor de industrie om u hierbij te ondersteunen. Stap voor stap doorloopt u vragen die een inzicht geven in de mogelijkheden voor duurzame energie in uw bedrijf. De Quickscan toont u de kosten, de terugverdientijd en eventuele subsidiemogelijkheden. Aan het einde van de Masterclass kunt u de Quickscan DE in uw eigen werkpraktijk toepassen. Deelname is gratis en de middaglunch is inbegrepen. Meer informatie op de webpagina Actueel, Evenementen van RVO.nl.
Zie hier voor het programma: https://www.rvo.nl/actueel/evenementen/masterclass-quickscan-duurzame-energie-voor-de-industrie-1-april
Maatwerk Isolatie “Voordat je een pand gaat verduurzamen, is het belangrijk om met een gedegen plan van aanpak te komen,” legt Thierry Raymond Gerritsen uit. “Het begint in feite met de zogenaamde schil, ofwel dak, vloer en muren. Voordat wij een gebouw gaan isoleren, beoordelen wij eerst de staat van deze schil. Is bijvoorbeeld de spouwmuur geschikt voor isolatie en zo ja, welke vorm van isolatie werkt het beste voor deze woning? Het voordeel van isoleren is dat het een relatief eenvoudige ingreep is die ook nog eens betaalbaar is. Daardoor verdien je de investering in principe snel terug. Dat maakt isoleren een zeer rendabele investering.”