Het MULTI-MONTI schroefanker: een innovatieve bevestigingsoplossing voor brandbeveiliging in tunnels

bouwcomplex
De dodelijke brand die in 1999 plaatsvond in de Mont Blanc-tunnel, die Frankrijk met Italië verbindt, leidde tot strengere eisen voor de brandveiligheid van tunnels. Rijkswaterstaat voerde in het jaar 2000 brandproeven uit en stelde vast dat het beton in wegtunnels in hoge mate brandbestendig is. In de daaropvolgende jaren veranderde de samenstelling van beton, waarop Rijkswaterstaat in 2017 besloot opnieuw laboratoriumproeven uit te voeren. Hieruit bleek een verminderde brandwerendheid bij een aantal wegtunnels die na 2008 waren opgeleverd. Dat betekent dat het beton bij de uitbraak van een grote brand sneller bezwijkt dan volgens de strenge brandweernormen toegestaan is.
Uit het onderzoek van Rijkswaterstaat bleek dat vier Nederlandse tunnels niet voldoen aan de wettelijke normen voor brandwerendheid: de Salland-Twentetunnel (N35), de Ketheltunnel (A4), de Tweede Coentunnel (A10) en de Koning Willem Alexandertunnel (A2). Experts veronderstellen dat een verandering in de samenstelling van het beton na 2008 de oorzaak is van de verminderde brandwerendheid van tunnels. Er zijn maatregelen nodig om deze wegtunnels weer brandveilig te maken voor weggebruikers.
Tunnelveiligheid Verschillende tunnelbranden in de Alpen, waaronder de Mont Blanc-tunnel, zorgden ervoor dat het Europese Parlement strenge veiligheidseisen opstelde voor tunnels. Sinds 2004 moeten alle Europese landen verplicht de tunnelveiligheid vastleggen in hun nationale wet- en regelgeving. Nederland heeft in 2006 de richtlijnen van het Europese Parlement opgenomen in nationale tunnelwetgeving, die de ‘Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels’ (Warvw) en de ‘Regeling aanvullende regels veiligheid wegtunnels’ (Ravw) omvat. De Tunnelwet is strenger dan de Europese richtlijn. Zo is de Tunnelwet van kracht op alle wegtunnels vanaf 250 meter, terwijl de Europese richtlijn voor tunnels vanaf 500 meter geldt. Ook stelt de Tunnelwet dat uitsluitend eenrichtingsverkeer is toegestaan in een tunnelbuis, terwijl de Europese richtlijn tegenverkeer in een tunnelbuis ook toestaat.
De Tunnelwet is van toepassing op nieuwe en bestaande tunnels. Dit betekent dat naast het vaststellen van de brandveiligheid van tunnels die zich in de ontwerp- en aanbouwfase bevinden, tevens de brandveiligheid van bestaande tunnels onderzocht diende te worden. Wanneer blijkt dat bestaande tunnels niet aan de brandveiligheidseisen voldoen, is het noodzakelijk extra maatregelen te nemen, zoals het aanbrengen van hittewerende bekleding. 
Bevestigingsoplossing Het aanbrengen van hittewerende bekleding gebeurt door brandwerende platen met behulp van mechanische bevestigingssystemen te monteren aan de wandoppervlakten van tunnels. Deze mechanische bevestigingssystemen moeten met betrekking tot brandveiligheid en corrosie aan speciale eisen voldoen. Het schroefanker MULTI-MONTI van de Duitse bevestigingsspecialist HECO is goedgekeurd voor de installatie van brandwerende platen in tunnels en biedt tevens tal van voordelen ten opzichte van andere mechanische bevestigingssystemen.
[caption id=”attachment_210755” align=”alignnone” width=”1920”] Het schroefanker MMS-P wordt onder meer gebruikt voor de montage van brandwerende platen in tunnelconstructies.[/caption]
De MMS plus heeft een Europese certificering (ETA-05/0011) voor het bevestigen van brandwerende platen in tunnels. Met een boordiepte van 45 mm en een inschroefdiepte van slechts 40 mm voorkomt het schroefanker contact met de bewapening van het beton. Ook maakt de zelfsnijdende draad van het schroefanker het mogelijk om het anker zonder pluggen in het boorgat te schroeven, wat zorgt voor een snelle en economische montage.
Kenmerkend aan de MMS plus is de volledige demonteerbaarheid en herbruikbaarheid, wat een groot voordeel biedt. Het is bij een vereiste inspectie van een tunnel mogelijk om brandwerende platen te demonteren en na inspectie opnieuw te bevestigen. Eveneens is het vervangen van beschadigde platen, zoals na een ongeval, eenvoudig en snel uit te voeren. In overeenstemming met de certificering kan het schroefanker tot tien keer worden hergebruikt.
Het schroefanker is beschikbaar in verschillende materialen, zoals roestvrijstaal. Voor tunnels met bijzonder agressieve omstandigheden, zoals een hoge luchtvochtigheid en uitlaatgassen, biedt HECO een versie in sterk corrosiebestendig staal.
Eind 2018 werd de renovatie van de 1.545 meter lange Pians-Quadratsch tunnel op de Arlberger autoweg S16 in Oostenrijk voltooid. Hiervoor werden 27.000 MULTI-MONTI-schroefankers gebruikt voor het bevestigen van brandwerende platen. Volgens bouwcoördinator Köhl maakten de MULTI-MONTI-schroefanker het mogelijk om de hittewerende bekleding op een eenvoudige en snelle manier aan te brengen, wat hielp in het halen van de vastgestelde deadlines.