Proefveld met ondergrond DrainMix® te zien in de WaterStraat van de Green Village bij de TU Delft

gww

Mede door het veranderende klimaat leiden fikse buien en droogte steeds vaker tot problemen. Vandaar dat bedrijfsleven en wetenschap oplossingen ontwikkelen voor het omgaan met de enorme hoeveelheden water en droogte. In de WaterStraat, een project van The Green Village, VP Delta en de TU Delft, werken ondernemers, onderzoekers en gebiedsbeheerders samen aan nieuwe innovatieve producten om beter om te gaan met wateroverlast en droogte in de stad. Vanaf eind mei ligt daar ook een proefveld met als ondergrond de duurzame bouwstof DrainMix®, gemaakt van bodemas dat overblijft na de verwerking van restafval.
Drainmix® is geschikt als fundering en watermanagement van sportvelden, pleinen, parkeerplaatsen en wandelpaden. Het proefveld met DrainMix® is tot stand gekomen dankzij een samenwerking tussen SUEZ, Kyoto Boost, Heros Sluiskil, Wavin, KSP Kunstgras, Heijmans en MBI De Steenmeesters.
Afvloeien en opslaan
SUEZ, specialist in afval- en grondstoffenmanagement, en innovator Kyoto Boost hebben samen DrainMix® ontwikkeld. Drainmix® is een bouwstof die doet denken aan lava en kan in verschillende constructies worden toegepast. Door de fractie met een open structuur kan regenval rustig infiltreren en naar behoefte snel afvloeien of worden opgeslagen. DrainMix® heeft namelijk het vermogen om heel snel water te transporteren en te bufferen. Door de ruimte tussen de korrels kan het water snel worden afgevoerd. Het kan ook bewaard worden om later te gebruiken.

Testomgeving WaterStraat
De WaterStraat is initiatief van het Hoogheemraadschap van Delfland, VPdelta en The Green Village. Het is een proeftuin voor experimenten, onderzoek en demonstratie. In de WaterStraat is een proefveld aangelegd met een fundering van Drainmix. Studenten aan de TU Delft gaan hier verder onderzoek doen naar de kenmerken en eigenschappen van DrainMix®. Behalve als fundament van het proefveld is de DrainMix® in de WaterStraat ook aanwezig als basismateriaal. Zo kunnen gei¨nteresseerden zien hoe het materiaal eruitziet.
Potentie Drainmix®
Paul Valster, directeur New Business van SUEZ over het proefveld met Drainmix® in de WaterStraat: “De WaterStraat werkt aan praktisch toepasbare oplossingen voor een toekomstbestendige stad. DrainMix® is daar een perfect voorbeeld van. Dat studenten van de TU Delft de potentie van Drainmix® er nog verder onderzoeken, kunnen wij alleen maar toejuichen. Samen met onze partners zijn we er trots op dat we een plekje in de WaterStraat toegewezen hebben gekregen en de komende tijd de toepassingsmogelijkheden van Drainmix® verder kunnen ontwikkelen.”
Over SUEZ
SUEZ Recycling & Recovery Netherlands (ruim 2.000 medewerkers) maakt deel uit van SUEZ. Een internationale organisatie die innovatieve en duurzame oplossingen aanbiedt voor afval en grondstoffen, energie, water en milieu. Wereldwijd verwerkt SUEZ 17 miljoen ton afval, waarmee het bedrijf 3,9 miljoen ton secundaire grondstoffen produceert en 7 terawattuur hernieuwbare energie.
In Nederland zamelt SUEZ het afval in van 530.000 huishoudens en 80.000 bedrijven en instellingen. In nauwe samenwerking met klanten en partners maakt SUEZ van dit afval grondstoffen voor nieuwe producten. SUEZ nodigt iedereen uit om mee te doen met de grondstoffenrevolutie. Samen kunnen we afval recyclen en sparen we de grondstoffen van de aarde. Zie ook: www.suez.nl en www.grondstoffenrevolutie.nl
Over Kyoto Boost
Kyoto Boost is een kleine organisatie die in samenwerking met andere bedrijven duurzame oplossingen ontwikkelt en implementeert in nieuwe en bestaande markten.
Over Heros Sluiskil BV
Bij Heros Sluiskil BV krijgen jaarlijks 700.000 ton AEC-bodemas een tweede leven volgens de laatste stand der techniek. Tijdens het bewerkingsprocede´ van AEC-bodemas (as van verbrand huishoudelijk afval) worden metalen teruggewonnen. Ferro; ijzer, roestvrijstaal en Non-ferro; bijv. koper, lood, messing, zink maar ook edelmetalen. Deze worden op dusdanig zuivere wijze teruggewonnen dat ze rechtstreeks ingezet kunnen worden bij staalbedrijven en smelterijen en vinden op die manier hun weg terug in de circulaire economie. Van “wat over blijft” maken we secundaire grond- en bouwstoffen die ingezet worden als duurzame zand- en grindvervangers in de betonindustrie en GWW. Dit hele proces wordt “Urban Mining” genoemd. www.heros.nl