Voorkom aanrijdingen met groot werkmaterieel

gww
Bij brancheorganisatie Cumela zijn ruim 2000 groen-, grond en infrabedrijven aangesloten. Een van de kenmerken van deze branche is het machine/ wagenpark; bij veel klussen worden grote en technisch hoogwaardige machines ingezet. Die machines nemen deel aan het verkeer op de openbare weg. Dat brengt uitdagingen met zich mee, voor de bestuurders en voor overige weggebruikers. Cumela Verzekeringen, onderdeel van Cumela, publiceerde afgelopen zomer een serie artikelen over verschillende soorten aanrijdingen. Hieronder vind je een overzicht met de belangrijkste tips en inzichten.
Als bestuurder van werkmaterieel is het verstandig rekening te houden met het feit dat andere weggebruikers onvoldoende inzicht hebben in de omvang, snelheid en het rijgedrag van werkmaterieel. Automobilisten schatten situaties vaak verkeerd in en dat kan leiden tot gevaarlijk rijgedrag. De meest veilige manier om je te verplaatsen is door zelf maximaal rekening te houden met de omvang van jouw materieel, het feit dat je minder wendbaar bent en trager remt dan de gemiddelde auto. Neem altijd het zeker voor het onzekere, of je nu een kruising oprijdt, afslaat of moet uitwijken voor tegemoetkomend verkeer. Geef ruim van tevoren aan wat je gaat doen, door op tijd te starten met remmen en richting aan te geven.
Grote gevolgen Het is goed je te realiseren dat een aanrijding met werkmaterieel grote gevolgen kan hebben voor medeweggebruikers. Het gewicht van jouw materieel kan tot grote schade leiden, ook bij mensen. Voor de betrokken partijen, dus ook voor jou, kan een aanrijding een traumatische ervaring zijn. Vindt er een aanrijding plaats, neem dan de tijd om foto’s te nemen en de situatie ter plekke te beschrijven. Dan kun je later bewijzen dat het niet jouw fout was, mocht dat nodig zijn.
Meer tips om aanrijdingen te voorkomen:
  • Houd je aan de wettelijke eisen met betrekking tot lengte en breedte, markering en toegestane maximumsnelheid
  • Kijk zover mogelijk vooruit en doe iets met wat je ziet
  • Neem het zekere voor het onzekere en stop als het nodig is.
Niet altijd schuldig: een voorbeeld uit de praktijk Een trekker met dumper geeft richting aan en slaat linksaf, om direct na de bocht weer linksaf te slaan, een inrit in. Een automobiliste die achter de trekker rijdt, haalt na het afslaan over de linkerweghelft in. De auto rijdt daarbij tegen het linkerachterwiel van de dumper. De automobiliste had redenen te over om niet in te halen. De bestuurder van de trekker hield zijn knipperlicht naar links aan, reed met zeer lage snelheid en er was (weer) een weg naar links. De automobiliste verklaarde achteraf dit allemaal gezien te hebben, maar blijkbaar was zij te ongeduldig om te wachten met inhalen tot dit op een veilige wijze kon gebeuren. Op basis hiervan is de schade aan de auto niet vergoed.