|
| |

Samen werken aan de emissievrije bouwplaats

gww
De bouwwereld in Nederland staat zwaar onder druk om de uitstoot van schadelijke stoffen op bouwplaatsen te verlagen. Het doel hiervan is dat bouwplaatsen in 2030 volledig emissievrij zijn. Dit betekent dat dan alleen nog gewerkt mag worden met emissievrij bouwmaterieel, oftewel elektrisch of door waterstof aangedreven. Dit vormt een grote uitdaging. Zero emission materieel vergt hoge investeringen en is momenteel nog slechts beperkt beschikbaar. Daarnaast veroorzaakt dit ook versnelde afschrijving van bestaand materieel, omdat dit sneller vervangen moet worden.
Reyrink Groep en Drive Line Systems (DLS) hebben gezamenlijk besloten deze uitdaging aan te gaan en een oplossing te ontwikkelen die haalbaar en duurzaam is. Haalbaar wat betreft beschikbaarheid, betaalbaarheid, betrouwbaarheid en flexibiliteit. Duurzaam wat betreft het beperken van versnelde afschrijvingen en omgang met het bestaande machine park. Om dit te realiseren is in samenwerking met Everfuel en TNO het Zero Emission Construction Consortium (ZECC) opgericht.
Door middel van het MMT retrofit concept van DLS wil het consortium een bulldozer met traditionele verbrandingsmotor ombouwen naar een emissievrije bulldozer aangedreven door waterstof. Daarnaast wil het consortium in de energievoorziening voorzien middels een verplaatsbaar waterstoftankstation.
MMT staat voor Modulair, Migreerbaar en Toekomstbestendig en is een volledig modulaire systeemopzet. Dit betekent dat alle aandrijfcomponenten in de zero emission aandrijflijn modulair, parametreerbaar en uitwisselbaar zijn. Het voordeel van dit concept is dat toekomstige ontwikkelingen worden voorzien en indien nodig enkel de gewijzigde module uit de omgebouwde zero emission aandrijflijn vervangen hoeft te worden. “Wanneer een machine bijvoorbeeld van een project met waterstoftankstation verhuist naar een project met elektrische infrastructuur hoeft alleen de energiemodule gewijzigd te worden van fuel cell systeem naar elektrische accu” , legt Rob van Gils, managing director DLS, uit. “Dit zijn dan koppelbare modules die met vooraf gedefinieerde interfaces aan elkaar worden gekoppeld. Deze interfaces functioneren als een soort stekkerverbindingen, waardoor ze eenvoudig te wisselen zijn.”
Ruud Reijrink, directeur Reyrink Groep, stelt: “Ons bedrijf wil graag trendsettend zijn in duurzaam en verantwoord bouwen. De GWW aannemerij is een sector die zich kenmerkt met veelal grote, langer lopende projecten met een zware druk op budgetten en dus beperkte marges. Dat betekent dat onze financiële middelen verantwoord ingezet moeten worden.
Het MMT concept spreekt ons aan omdat het voorziet in een modulaire opzet. Hierdoor kunnen we gedurende en na de MMT retrofit keuzes maken die optimaal aansluiten bij zowel ons bedrijf als de belangen van onze klanten. Tegelijkertijd zijn we heel flexibel. Wanneer op de volgende bouwplaats bijvoorbeeld geen waterstof kan worden geladen kunnen we het systeem eenvoudig aanpassen om over te schakelen naar bijvoorbeeld elektrische energievoorziening. Onze machines staan vaak enkele jaren op een werk en gaan dan door naar het volgende project. Het aandrijfsysteem hoeft dus niet elke week aangepast te worden, maar bij wisseling van projecten kan wel de afweging gemaakt worden welk energiesysteem daar het beste past.
Door toepassing van het MMT retrofit concept verlengen we ook de levensduur van ons machinepark. We kunnen ons materieel langer inzetten, wat onnodig verbruik van schaarse grondstoffen en productie-energie voor de productie van nieuwe machines voorkomt. Een hele duurzame oplossing dus. Uiteindelijk willen wij deze planeet graag op verantwoorde wijze doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen. Dat is onze verantwoordelijkheid, vinden wij.”
Kees van Riel, fleet manager Reyrink Groep: “Op dit moment focust Reyrink Groep op elektrisch laden en waterstof. Met name voor waterstof heeft Reyrink Groep ingeschreven op projecten waarbij zero emission de eis is. We hebben DLS gevraagd om als integratiepartner mee te denken aan invulling van de zero emission doelstellingen voor dit project.”
Ruud: “Mooi toch, die samenwerking. Om maar in woorden van de Tour de France te spreken: alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Daar geloven wij in.”
Rob vult aan: “Wij delen graag onze kennis en gaan voor een lange termijn relatie met onze klanten. Inderdaad: samen kom je verder.”
Het ZECC consortium heeft zich ook aangemeld voor de DKTI-subsidie om een demonstratieproject op te zetten voor een demonstratie van de emissievrije bouwplaats op basis van waterstof materieel met toepassing van het MMT concept en een verplaatsbaar waterstoftankstation. Hierbij zal het verplaatsbare waterstoftankstation ook opengesteld worden voor derden.
|