||
|| ||

Visscher BV bestaat 30 december 100 jaar

gww
Ingetogen viering is online te volgen
Grondverzetbedrijf Visscher BV bestaat op 30 december 2021 precies 100 jaar. Vanwege de coronapandemie viert Visscher het eeuwfeest ingetogen en voornamelijk online. Om 13.45 uur start bij de vestiging Mastenbroek een feestelijk programma met bijdragen van medewerkers en brancheorganisatie Cumela. Daarna zal Jan Peter Van Der Sluis, locoburgemeester van de gemeente Kampen, op ludieke wijze de weg vrijmaken voor een duurzame toekomst van Visscher in het grondverzet. Het programma wordt rond 14:30 uur afgesloten met een materieelparade. De feestelijkheden zijn live online te volgen via deze link.
In de dagen rondom het lustrum kan via Facebook en LinkedIn en de website van Visscher onder andere de groei, de historie en de activiteiten van het familiebedrijf worden gevolgd. Prachtige oude foto’s, bijzondere machines, pakkende verhalen van opdrachtgevers en medewerkers: tezamen geeft dit een mooi beeld van het vakmanschap, de nuchterheid en het vriendelijke karakter van het bedrijf. Maar het biedt ook zicht op keuzes die drie generaties Visscher als ondernemers maakten.

Het toen en nu van Visscher BV Op 30 december 1921 startte ‘opa’ Gerrit Jan Visscher als ‘eenpitter’ het bedrijf. Met zijn trekschuit vervoerde hij onder andere zand en kunstmest naar boeren in de Mastenbroekerpolder. Omdat hij zich in het begin geen paard kon veroorloven trok hij de schuit in de eerste jaren eigenhandig. Rond 1948 zette zoon Hendrik Visscher de werkzaamheden voort. Transport vormde destijds nog de hoofdmoot van de activiteiten, maar met de ruilverkavelingen van de polders Kamperveen en Mastenbroek kwam de aandacht steeds meer op het grondwerk te liggen.  Inmiddels is het familiebedrijf onder leiding van de broers Gert en Gerjan Visscher uitgegroeid tot een modern allround grond-, weg- en waterbouwbedrijf met vestigingen in Mastenbroek en Almere.
Visscher BV is vanaf het begin betrokken bij de aanleg van de stad Almere. Regionaal heeft het bedrijf bijgedragen aan de realisatie va de balgstuw Ramspol, de Stadsbrug in Kampen en de tunnel onder station Zwolle. Momenteel wordt onder andere hard gewerkt aan Windplan Groen in de Flevopolder. Ook verzorgt Visscher BV de verzwaring van de energievoorziening van het datacenter van Google in Eemshaven. Visscher BV heeft dit jaar een kabeltracé aangelegd tussen Almere en Zeewolde en recent is het tracé Meden – Muntendam opgeleverd. Op dit moment is Visscher BV nog bezig met de sanering en herinrichting rondom de voormalige Buitenwacht bij de Stadsbrug te Kampen.
||
||