Afbeelding

Cumela eist subsidie-gelijkheid

gww
Cumela vindt dat de overheid een eind moeten maken aan de subsidie-ongelijkheid die ontstaat doordat er twee verschillende subsidieregelingen zijn voor de aanschaf van elektrisch materieel. Bovendien is er voor de SEB-regeling veel te weinig geld beschikbaar om aan alle aanvragen te voldoen. Voorzitter Wim van Mourik roept klimaatminister Rob Jetten en minister Mark Harbers en staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat daarom op in actie te komen en een klein deel van het klimaatbudget direct in te zetten om deze kans te pakken. “Veel bedrijven willen vergroenen. Maak dat mogelijk en voorkom dat er ongelijkheid ontstaat door het wel of niet kunnen meedoen aan deze subsidieloterij.”
In een reactie op de internetconsultatie stelt Cumela dat de SEB (Stimulering Emissieloos Bouwmateriaal) ruimer toegankelijk moet zijn en dat er meer budget beschikbaar moet komen. Voor investeringen in elektrische machines is binnen de SEB slechts 3,3 miljoen euro beschikbaar voor de categorie bouwwerktuigen. “Terwijl wij weten dat er bij de bouwers al voor een veelvoud van dit bedrag aan orders klaar staat als de subsidie beschikbaar komt. Onze ondernemers willen dus graag de stap zetten, maar dan moet wel iedereen daarvoor in aanmerking komen”, stelt Van Mourik. “Dit mag geen subsidieloterij worden, want na een loting zijn er winnaars en heel veel verliezers. De winnaars profiteren van een groot voordeel bij de aanbestedingen, omdat zij bonuspunten halen dankzij hun elektrische materieel. Natuurlijk kan iedereen kopen, maar door de hogere kostprijs staan de verliezers direct op afstand. Wij vinden daarom dat er geld beschikbaar moet zijn voor iedereen die deze stap wil zetten, want anders ontstaat er grote ongelijkheid.”
Breder toegankelijk maken Cumela vindt tevens dat de regeling ten onrechte alleen kijkt naar elektrisch of brandstofcel-elektrisch materieel. Ook andere technieken, zoals waterstof en biogasturbines, moeten in aanmerking komen voor deze subsidies.
Bovendien moet de regeling volgens Cumela toegankelijk worden voor alle bedrijven die te maken krijgen met eisen met betrekking tot de stikstof- of CO2-emissie. “Ook ondernemers die te boek staan als cultuurtechnisch bedrijf hebben hiermee te maken. Omdat ze niet de juiste SBI-code hebben, komen ze nu niet in aanmerking. Opnieuw een vorm van ongelijkheid tussen ondernemers die soms inschrijven op hetzelfde werk.”
Nog groter is de ongelijkheid die ontstaat doordat er voor elke sector aparte regelingen zijn. Voor bedrijven met grond is nu de subsidieregeling EHF (Economisch Herstel Fonds) opengesteld. Binnen deze regeling kunnen ondernemers voor duurzame investeringen tot 75 procent van de aankoop vergoed krijgen. Concreet: een elektrische minishovel van € 65.000 kan voor bijna € 50.000 worden gesubsidieerd. De netto investering bedraagt dan nog maar ongeveer € 15.000.
Voor bedrijven buiten de agrarische sector die deze machine straks via de SEB willen aanschaffen, gelden er heel andere voorwaarden en veel lagere vergoedingen. Voor dezelfde elektrische minishovel bedragen deze in het huidige voorstel € 13.000. De netto investering is dan € 52.000. Traditioneel kost de dieselvariant van deze machine € 35.000, dus de meerkosten voor zero-emissie zijn ondanks de subsidie nog substantieel en maken de kostprijs flink hoger dan die van een traditionele machine. Dit zal straks ook gelden voor alle elektrische machines die met deze subsidieregeling worden aangeschaft.
Voor iedereen gelijk Cumela vindt daarom dat er een eind moet komen aan de subsidie-ongelijkheid. Van Mourik: “Als het de overheid ernst is met de verduurzaming moet de subsidie voor elke sector gelijk zijn en moet er voldoende budget zijn om iedereen die dat wil voor een gelijk bedrag een machine te laten aanschaffen. Het kabinet heeft veel geld gereserveerd voor de oplossing van de klimaatproblemen, zorg dan ook dat dit voor iedereen beschikbaar is.”
Cumela vindt dat Rob Jetten als nieuwe klimaatminister en minister Mark Harbers en staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat hier een kans voor open doel hebben. De brancheorganisatie wil daarom dat er binnen de SEB-regeling voldoende budget komt om iedereen gelijke kansen te geven. Van Mourik: “Bij veel fabrikanten staan al orders klaar voor elektrische machines, maar iedereen wacht op subsidie voordat de definitieve offerte wordt getekend. Minister Jetten, pak deze kans, gebruik uw budget, zorg dat iedereen deze duurzame investering kan doen en maak een eind aan deze ongelijkheid.”