|||||
||||| |||||

Uitdagingen in de zonnepanelenmarkt

installatie

Meer weten? www.g2energy.nl    www.goodwe.com    www.cast4all.com    solar.huawei.com/en

Er gebeurt veel in de wereld van Solar Energy. Kansen en uitdagingen wisselen elkaar in rap tempo af. Hoe speelt de markt daarop in? We vroegen het vier toonaangevende spelers in de markt. Eric Meyers, Managing Director van Cast4All. Frank van der Schaaf, Key Accountmanager van G2 Energy. Evert Bende, Technical Consultant bij Huawei FusionSolar, de marktleider in omvormers en Paul Winsveen, de Territory Manager Benelux bij GoodWe. 
Wat zijn de uitdagingen in de zonnepanelenmarkt en jullie eigen vakgebied op dit moment? Paul: “Op veel plekken kan de bestaande bekabeling de hoeveelheid elektriciteit die terug geleverd wordt niet aan. Het zal nog zeker vijf jaar duren voor energiemaatschappijen het netwerk voldoende hebben aangepast.  De schaarste in omvormers voor installaties op woonhuizen uit 2022 is bij ons voorbij. We produceren er nu ruim voldoende om in de vraag te kunnen voorzien. Omvormers tussen de 100 en 250 kW zijn nog wel lastiger te krijgen doordat de EV-industrie massaal componenten opkoopt die wij gebruiken in deze typen omvormers maar ook hier is er licht aan het einde van de tunnel. Wat ik in Nederland mis is een instantie die controleert of installateurs gecertificeerd zijn en een installatie correct hebben geplaatst. België heeft dit wel. We zien bijvoorbeeld weleens kabels door regenpijpen lopen, dit soort cowboypraktijken zou in Nederland niet mogelijk moeten zijn.” 

Evert: “Alle partijen in de solarbranche lopen tegen een tekort aan mankracht aan. Daarnaast waren er problemen met de levering van producten door de verstoorde wereldwijde bevoorradingsketens, maar die problemen hebben we achter ons gelaten. Wij hebben op dit moment geen tekorten meer aan omvormers voor zowel de residentiële als commerciële markt. Onze ketenpartners kunnen nu gemakkelijk aan omvormers tot en met 50 kW komen. Ook al onze optimizers zijn weer leverbaar. Op dit moment zijn twee miljoen optimizers SUN2000-450W-P2/SUN2000-600W-P2 onderweg naar Nederland en België. Die optimizers zijn eigenlijk nog onontdekte pareltjes voor de installateurs. We hopen dat als je zegt: ‘optimizers’ je ook meteen aan Huawei denkt.”  

Eric: ” Het energielandschap wordt steeds complexer, dynamischer en dus lastiger om te beheersen. Zo wordt er steeds meer zonne-energie tijdens de dag geproduceerd terwijl het piekverbruik zich voornamelijk in de ochtend en avond bevindt. Om meer gelijktijdigheid (=productie en verbruik van energie laten samenvallen) te verkrijgen worden door de regelgever mechanismen ingevoerd zoals de afbouw van de salderingsregeling (al dan niet versneld), de komst van energiecontracten met variabele uurtarieven, de invoering (op termijn) van het capaciteitstarief voor consumenten en nog meer maatregelen in de nabije toekomst.”
Frank: “Zonnecollectoren bestaan al lang en de techniek heeft zich reeds bewezen als een efficiënte en duurzame warmte oplossing. Waar wij vooral tegenaan lopen is de onbekendheid met zonthermie. Door de populariteit van zonnestroom (pv-panelen) is deze techniek bekend bij het grote publiek. Door deze bekendheid worden er daardoor wel eens verkeerde investeringen gedaan voor de opwekking van warmte terwijl een zonneboiler een veel beter en efficiënter alternatief zou zijn. Zonnewarmte blijft onderbelicht als een belangrijke oplossing voor de energietransitie maar wij werken er hard aan en zijn goed op weg om dit te veranderen. Wij merken dat, door onder andere netcongestie, het aansluiten van grote zonnestroom installaties tot complicaties kan leiden of dat er zelfs geen aansluiting komt. Ook voor de verduurzaming van de gebouwen levert dit problemen op. Denk aan installeren van pv-panelen voor opwekking van stroom en plaatsen van inductiekookplaten en t.z.t. elektrische auto’s aan de laadpalen, levert voor hele woonwijken momenteel al problemen op.’

Met welke producten gaan jullie een deel van de oplossing leveren voor die uitdagingen? Evert: “We zien eigenlijk alleen maar positieve uitdagingen. Eén van die uitdagingen is de groei van het aantal elektrische auto’s in Nederland. Ook hiervoor hebben we een oplossing: een AC-Charger. Dat is een wisselstroomlader waarmee auto’s opgeladen kunnen worden met een vermogen tot 22 kW. Hiermee kan een autobatterij die voor zeg tweederde leeg is in ongeveer twee uur opgeladen worden.”
Paul: “Met name met slimme energieopslag. Intelligentere batterijen kunnen gedoseerd stroom terug leveren of opnemen. Dat maakt het voor het elektriciteitsnetwerk eenvoudiger om piekvermogens te voorkomen. Er zijn platforms om te organiseren dat batterijen op bepaalde momenten energie opnemen of juist afgeven aan het elektriciteitsnetwerk. Hiermee kan men geld verdienen en tegelijkertijd het net stabiliseren. Nederland loopt achter in de opslag van energie doordat er geen subsidie is voor batterijen aan particulieren en ondernemers. Wij zijn er hoe dan ook klaar voor en adviseren altijd om hybride omvormers te plaatsen. Een batterij kan daar eenvoudig op aangesloten worden.”
Eric: “Een belangrijke uitdaging bestaat erin om de complexiteit voor de consument beheersbaar te maken en te houden. Je kan niet verwachten dat een consument continue allerhande apps moet raadplegen om te weten wanneer hij/zij wel of niet de wasmachine mag aanzetten om de energierekening onder controle te houden. Het is duidelijk dat er energiemanagement-oplossingen moeten komen die de complexiteit (toch minstens deels) kunnen opvangen.”
Frank: “Een zonneboiler (zonnecollectoren en een boiler) kent de problemen die het aansluiten van grote zonnestroom installaties hebben niet. De opgewekte warmte wordt lokaal gebruikt waar de warmte nodig is. Een zonneboiler gebruikt nauwelijks elektriciteit, heeft geen aansluiting nodig op het net en door het terugloopsysteem is het vrij van chemicaliën en heeft nagenoeg geen onderhoud nodig.”
Welke kansen zien jullie? Paul: “In het leveren van batterijen aan het mkb. Bedrijven met veel machines mogen in diverse regio’s geen elektra meer terug leveren. Dat levert in de weekends problemen op als men minder verbruikt en dus energie overhoudt. Ook liggen er voor ons kansen in grootschalige dakgebonden projecten zoals logistieke centra en bedrijfsgebouwen met een plat dak. Voor nieuwbouw zal plaatsing van zonnepanelen verplicht worden, verwachten wij, dus ook daar liggen kansen. Het afbouwen van de salderingsregeling gaat ook voor een grotere vraag naar batterijen zorgen.”  
Evert: “We zien vooral kansen voor onze batterij van 200 kWh die we in het tweede kwartaal van 2023 lanceren. Hiermee leveren we een oplossing voor bijvoorbeeld bouwprojecten die geen of nog geen aansluiting op het elektriciteitsnetwerk kunnen krijgen. Ook bestaande bedrijven en gebouwen elektrificeren massaal door onder andere de plaatsing van warmtepompen en door de aanschaf van elektrische voertuigen. Deze batterij kan met vier exemplaren parallel geschakeld worden en hiermee dus 800 kWh leveren.”  
Eric: “In België en meer specifiek in Vlaanderen heeft men sinds 1 januari van dit jaar capaciteitstarief ingevoerd voor de consument. Dit betekent dat wij nu volop ervaring en expertise opbouwen rond EMS-oplossingen die op termijn ook in Nederland ingevoerd zullen worden.”
Frank: “Door de huidige gasprijzen worden veel bedrijven getriggerd om eens goed naar hun gasverbruik te kijken. In combinatie met de verplichting om als bedrijf te verduurzamen weten deze bedrijven ons te vinden. Omdat wij als specialist op het gebied van grootschalige zonthermie inmiddels tientallen zonneboilersystemen hebben geïnstalleerd merken wij dat potentiële klanten eerst eens bij een ander bedrijf gaan kijken die een zonneboilersysteem heeft liggen. Het blijft altijd weer verrassend als klanten dan enthousiast met ons contact opnemen en een vaak gehoorde opmerking is dat ze niet hadden verwacht dat een collectorveld zoveel warmte kan opwekken. Dit soort enthousiasme blijft altijd leuk om te horen en helemaal als we met behulp van een zonneboiler het gasverbruik van de klant tot soms wel 60%, kunnen terugdringen. We kunnen zo werken aan energie onafhankelijkheid voor de klant.”

Welke innovaties komen eraan? Evert: “Zoals gezegd verwachten we veel van onze 200 kWh batterij voor de vastgoedsector. Wellicht kan zo’n batterij ook nog bij de bouw het hoofd bieden aan stikstofproblemen die anders optreden bij dieselgeneratoren. Voor projecten waarvoor onze 200 kWh batterij niet voldoende energie levert, hebben we een 2 MWh batterij ter grootte van een zeecontainer. Deze containerbatterijen hebben we in het buitenland al grootschalig uitgerold en in Nederland zijn recentelijk ook twee projecten met ieder één zo’n containerbatterij geïnstalleerd. Voor de zakelijke markt komt er een MERC power controller (1100/1300 W) die op twee panelen aangesloten kan worden. Dit is een kosteneffectieve oplossing voor schaduwrijke daken.”  
Paul: “Omvormers en panelen hebben al een flinke evolutie achter rug. Echte winst valt nog wel te behalen in slimmere communicatie, tussen batterijen en het elektriciteitsnetwerk, tussen batterijen en panelen, tussen batterijen en elektrische apparaten zoals de elektrische auto, wasmachines en vaatwassers.” 
Eric: “De nieuwste innovatie van Cast4All - Xemex is LEWIZ voor het automatisch beheren van de opgewekte en verbruikte energie. Laadpalen, ventilatiesystemen, batterijen en warmtepompen vormen steeds meer deel van de installatie van de woning in een streven naar een zo hoog mogelijk zelfverbruik.Het moment waarbij deze installaties het best in- en uitschakelen, is afhankelijk van de op dat moment geldende energieprijzen, capaciteitsbeperkingen, en PV-productie. 
Om de bewoner te ontzorgen, zal LEWIZ op basis van voorkeuren ingesteld door de bewoner het energiegebruik automatisch regelen zodanig dat de energiekost wordt geminimaliseerd.”
Frank: “Elk zonneboilersysteem is een klantspecifieke installatie. Doordat wij zowel de boiler als de collectoren (3 typen) in onze eigen fabrieken produceren kunnen we voor bijna elke klant een systeem ontwerpen, produceren en installeren zodat die optimaal bij zijn situatie past. Ons One Boiler System is het type boiler welke we zelf hebben ontwikkeld en waarin wij deze extra’s kunnen inbouwen. Alles is aanwezig. Extra warmtewisselaars, sensoren, intern terugloopvat en een technische ruimte waar de pomp(en) en elektronische regeling zijn ingebouwd. Uiteraard blijven we ons binnen G2 Energy door ontwikkelen. We werken elke dag aan de verbetering van ons zonneboilersystemen. Dat ie een continu proces.”
Tekst: Sara Terburg
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||