|
| |

Zonnepanelen bijna net zo populair als daktuinen in 2021

renovatie
In 2021 is er ruim 160.000 m2 aan groendaken bijgekomen in Nederland en maar liefst ruim 155.000 m2 aan daken met zonnepanelen. DAKMERK, hét kwaliteitskeurmerk voor het platte dak, registreert sinds 2016 cijfers over multifunctionele platte daken (MF daken). Dit zijn daken die naast hun kerntaak - bescherming tegen weersinvloeden zoals wind en regen - nog één of meer taken vervullen. De trend om een dak te gebruiken als locatie voor zonnepanelen zet door in 2021, na de onstuimige groei in 2020, ondanks de verminderde productie door corona.
Multifunctioneel gebruik Het multifunctionele gebruik van platte daken wordt steeds gewoner. Niet eerder lag het aantal vierkante meters daken met zonnedaken zo dicht bij dat van de groendaken. Parkeerdaken lijken de laatste twee jaar wat aan populariteit te verliezen. Ondanks het feit dat er relatief goed kon worden doorgewerkt in de bouw, heeft corona uiteraard een dempende invloed gehad op de productiviteit in 2021. 
Groendaken Groendaken zijn daken met beplanting erop. Daarbij kan het gaan om een simpel mos/sedum dak, maar er worden ook hele tuinen aangelegd compleet met bomen. In beide gevallen leveren zij een wezenlijke bijdrage aan verduurzaming en aan het behalen van klimaatdoelstellingen. Groendaken zorgen voor meer biodiversiteit, dragen bij aan een betere luchtkwaliteit en een betere leefomgeving voor mens en dier. Daarnaast vangen zij water op bij stortbuien waardoor het riool op piekmomenten ontlast wordt. Groendaken zorgen ook voor isolatie van het dak: de beplanting en het laagje grond zorgen ervoor dat er minder warmte uitstroomt, maar vooral dat de zon niet rechtstreeks op het dak kan schijnen, waardoor het binnen minder warm wordt. 
Energietransitie Het loskomen van gas en olie als energiebronnen is urgenter dan ooit. De klimaatverandering gaat veel sneller dan aanvankelijk gedacht en de gevolgen daarvan zijn in ons land al een paar jaar duidelijk merkbaar. Overstromingen, stormen en droogte: de klimaatverandering wordt nu al zichtbaar. 
De Russische agressie in Oekraïne heeft pijnlijk duidelijk gemaakt hoe gevaarlijk het is om zo afhankelijk te zijn van buitenlandse olie en gas. En Gronings gas is om begrijpelijke redenen ook geen aantrekkelijk alternatief. Daarom is het een zeer welkome trend dat er steeds meer zonnepanelen op daken worden geplaatst. Goed voor het milieu en goed voor de portemonnee. 

Kwaliteit Bij dit soort daken zijn de deskundigheid en professionaliteit van de dakaannemer cruciaal. Essentieel is immers dat het dak goed is en geschikt voor het aanbrengen van groen of zonnepanelen, want het moet het extra gewicht kunnen dragen en gegarandeerd waterdicht blijven. 
Voor optimale zekerheid over zowel de kwaliteit van het dak als over de garanties op het dak en alles wat erop komt, kiezen steeds meer opdrachtgevers voor een DAKMERK dakaannemer. De voordelen op een rij:
• Verzekerd van een kwaliteitsdak
• Verzekerd van eindinspectie door een onafhankelijk keuringsinstituut
• Verzekerd van 10 jaar garantie op waterdichtheid van de dakbedekking
• Verzekerd van verwijderen en opnieuw aanbrengen van de op het dak aangebrachte zaken
• Verzekerd van garantie, zelfs als de DAKMERK dakaannemer failliet zou gaan
Meer informatie en alle bij ons aangesloten dakaannemers vindt u op www.dakmerk.nl
|