Bij valgevaar wordt vaak direct gedacht aan werken op hoogte. In de funderingsbranche worden werknemers blootgesteld aan het risico van vallen van hoogte.

Onder valgevaar wordt echter ook onder andere ver- staan: vallen van beperkte hoogte, struikelen en uitglij- den. Deze richtlijn heeft betrekking op bijna alle onder- delen van valgevaar, beschrijft een minimaal niveau en dient locatieafhankelijk te worden toegepast.

Vanaf heden kunt u de nieuwe NVAF richtlijn Voorkomen van Valgevaar downloaden via de site van NVAF onder het hoofdstuk informatie en dan downloads.