Rookwerendheid van deuren

203

Bescherming tegen brand is een van de belangrijkste eisen die aan een bouwwerk wordt gesteld. Eisen aan de bij brand vrijkomende rook werden tot halverwege 2021 nog afgedaan met een eenvoudige vuistregel, en dat terwijl stikken door rook de hoofdoorzaak van dood bij brand is. Daarom mag worden gesteld dat de rookwerendheid van deuren (zowel binnen- als buitendeuren) cruciaal is voor de veiligheid. 

Rookwerende deuren
In het Bouwbesluit 2012 zijn per 1 juli 2021 aangescherpte eisen opgenomen voor de rookdoorgang van bouwkundige constructies. De NEN 6075:2020 is sindsdien van kracht en gelden de nieuwe eisen voor rookwerendheid van deur-kozijncombinaties. In tegenstelling tot de oude eisen geven deze strengere eisen een aanzienlijke verbetering tegen rookverspreiding. Bij deze voor nieuwbouw geldende eisen aan de rookdoorgang worden twee categorieën onderscheiden: Sa voor rookdoorgang bij 20°C (omgevingstemperatuur) en S200 voor rookdoorgang bij 200°C.

Consequenties voor deuren en kozijnen
Voor deuren zijn de consequenties van de nieuwe rookdoorgangseisen dat er een andere opbouw van de deur wordt vereist, afhankelijk van de vereiste klasse Sa of S200. Verder moet er een (extra) afdichting rondom deur worden aangebracht en er mag bij een S200 deur geen spleet aan de onderzijde aanwezig zijn, maar moet de deur worden voorzien van een valdorpel of aanslag. Ook zijn ventilatierooster in deur die bij verhitting opschuimen niet meer toegestaan.

Hoe weet u of een deur rookwerend is?
GND, de overkoepelende organisatie van fabrikanten van binnen- en buitendeuren heeft een speciaal label ontwikkeld, dat aan de scharnierzijde van de deur wordt aangebracht. Dit label (QR-code) kan met de smartphone worden gescand, waarna kan worden afgelezen of de deur voldoet aan de Sa-eis (koude rook), de S200-eis (warme rook) of geen kwalificatie heeft. Verder is te zien wat de brand, inbraak, geluidwerendheid en isolatiewaarde van de deur of deur/kozijn-combinatie is. 

Aanvullende eisen mbt zelfsluitendheid van deuren
Het grootschalige praktijk onderzoek uit 2019 heeft het al bestaande inzicht versterkt dat het bij brand in een woongebouw met inpandige gangen essentieel is dat de voordeur van de betreffende woning naar de gang na ontvluchting zo snel mogelijk weer gesloten wordt. Hiermee wordt in belangrijke mate een verdere verspreiding van rook naar de gang beperkt, zodat deze voor iedereen langere tijd beschikbaar blijft als vluchtweg. Ook wordt hiermee de rookverspreiding naar de overige appartementen beperkt – mits andere bewoners de voordeur gesloten houden – waardoor deze bewoners langer veilig in hun eigen woning kunnen blijven. 

Per 1 juli 2020 moeten na portiekflats ook corridorflats zelfsluitend worden uitgevoerd Per 1 juli 2021 is voor een woningentreedeur in een woongebouw een rookmeldergestuurde vrijloopdranger verplicht

Webinar rook en brandwerende deuren terugkijken
Tijdens het GND-webinar rook en brandwerende deuren is uitgebreid stil gestaan bij wat dit betekent voor deuren. Kijk het webinar terug op www.gnd.nl/webinar-brand-rook

GND is de overkoepelende organisatie van toonaangevende Nederlandse deurenfabrikanten. De aangesloten deurenproducenten maken zich samen sterk voor optimale kwaliteit en prestaties van binnen- en buitendeuren, het bevorderen van het vertrouwen tussen fabrikanten en hun afnemers en maatschappelijke thema’s als veiligheid en duurzaamheid.

Voor meer informatie www.gnd.nl