Om optimaal de rest levensduur van een rioolbuis te kunnen bepalen, is het wenselijk om naast visueel onderzoek van de rioolbuis ook destructief onderzoek te doen van het beton zelf. Met dit onderzoek wordt de sterkte van het materiaal gemeten.

Riool renovatiebedrijven inspecteren de staat van het riool vaak door zogenaamde ‘remote inspection’. Met een speciaal cameraatje wordt de binnenkant van de rioolbuis geïnspecteerd en beoordeeld. Bij destructief onderzoek wordt er een kern (cilinder) geboord uit de rioolbuis. Deze rioolkern wordt op diverse aspecten onderzocht.

SKG-IKOB is gespecialiseerd in destructief onderzoek van rioolkernen. De uitgeboorde betonkern wordt verstuurd naar SKG-IKOB die vervolgens in het laboratorium getest wordt op onder meer densiteit en porositeit. De slijtage aan de wand wordt onderzocht en de mate van carbonatatie. Ook wordt de splijttreksterkte bepaald. Op basis daarvan kan de druksterkte volgens CUR Rapport 52 berekend worden. De staat van het beton wordt beïnvloed door diverse factoren in de omgeving, zoals de belasting, hoe diep ligt het riool en de stoffen die in aanraking komen met het beton. Door dit type onderzoek krijgt men inzicht in de kwaliteit van het beton zelf. Met de parameters uit dit onderzoek tezamen met de bevindingen uit het visuele onderzoek is het mogelijk om een optimale prognose te maken van de rest levensduur.