SSEB subsidie 2023

298

Het zal geen verrassing meer zijn: ook in de bouwsector moet verduurzaamd worden. Dat gebeurt op uiteenlopende manieren. Waarvan de verduurzaming van materieel, zoals graafmachines, betonmixers en kieptrucks. Een van de meest ingrijpende manieren is voor de ondernemer zelf. Gelukkig zijn er subsidies beschikbaar die de aanschaf van elektrisch materieel aantrekkelijker maken. Een goede eerste stap in de richting van een zero emission bouwsector! In dit artikel duiken we diep in de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) om te achterhalen wat de voorwaarden van deze subsidie zijn en welke voordelen jouw bedrijf ermee kan behalen.

Wat is de SSEB?
Laten we beginnen bij het begin: de SSEB is een subsidieregeling die door het Rijk (via het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) in het leven is geroepen om de verduurzaming in de bouwsector te versnellen. Omdat bouwmaterieel dat minder schadelijke stoffen uitstoot vaak duurder is dan alternatieven die draaien op fossiele brandstoffen, moet deze financiële handreiking meer ondernemers stimuleren om te starten met de vergroening van materieel door elektrische alternatieven of alternatieven op waterstof. 

De SSEB is alleen van toepassing voor bedrijven die ook daadwerkelijk in de bouwsector actief zijn. Dit wordt bepaald aan de hand van de SBI-codes, waarbij de nummers 39, 41, 42, 43, maar ook 4941, 50201, 7712, 7732 en 7739 aanspraak maken op subsidie. Deze code moet af te leiden zijn uit de inschrijving bij de KvK. 

Deze subsidieregeling loopt tot 2026 en maakt onderdeel uit van een grotere geheel: de aanpak Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB). Aan de hand van een routekaart wordt met overheden en het bedrijfsleven gewerkt aan het behalen van verschillende doelstellingen op het gebied van stikstof, CO2 en fijnstof. Zo moet de stikstofuitstoot in 2030 namelijk wel 60 procent lager liggen dan in 2018. Daar ligt dus een flinke uitdaging, en de SSEB moet helpen om deze uitdaging haalbaar te maken.

De subsidieregeling heeft betrekking op drie verschillende aspecten: retrofit, aanschaf of innovatie. Deze drie varianten zullen hieronder verder worden uitgewerkt.

Details van de subsidieregeling
Nieuw aan te schaffen materieel moet opgenomen zijn op de lijst die beschikbaar is gesteld door de RVO. Per bouwmachine die nieuw wordt aangeschaft, wordt maximaal 40% vergoed van de meerkosten in vergelijking met dezelfde bouwmachine in fossiele uitvoering. Ook bouwmachines die verhuurd worden of machines die beschikbaar worden gesteld via een leaseconstructie komen hiervoor in aanmerking, tot een maximum van €300.000 voor een bouwmachine. Houd hierbij wel rekening met de Milieu-Investeringsaftrek (MIA). Binnen 12 maanden na aanvraag van de subsidie moet het materieel geleverd worden. Treedt er vertraging op, vergeet dan niet om verlenging van de subsidie aan te vragen.

Voor een retrofit gaat het bijvoorbeeld om het inbouwen van een SCR-katalysator of accupakket, waarmee de machines niet enkel op fossiele brandstoffen draaien. Hierbij is de maximale bijdrage 40% van de kosten. Tot slot is er op het gebied van innovatie geld beschikbaar voor onderzoek of experimenten naar het gebruik van emissieloos bouwmaterieel en de manier waarop het geladen en ontladen kan worden. Hierbij bedraagt de maximum bijdrage 25-50% van het totaalbedrag. 

SSEB in 2023
In 2023 wordt er maar liefst 60 miljoen extra ingezet voor de toepassing van deze subsidie. Dit is een flinke verhoging ten opzichte van 2022: toen werd er zo’n 18 miljoen minder beschikbaar gesteld voor de aanschaf en retrofit gezamenlijk. 

De 60 miljoen die vanaf mei 2023 beschikbaar komt, is onderverdeeld in een aantal categorieën: 36 miljoen wordt beschikbaar gesteld voor de aanschaf van nieuw materieel, 14 miljoen komt ten goede van de aanpassing van bestaand materieel (retrofit) en van de overige 10 miljoen gaat er 9 naar innovatie in de vorm van pilots en experimenten en 1 miljoen naar haalbaarheidsstudies. 

De subsidie wordt verdeeld op basis van volgorde: first come, first served. Er worden subsidies behandeld totdat de pot op is. Bereid jezelf dus tijdig voor op de aanvraag en zorg dat je begin mei alles in orde hebt om de aanvraag vlot te kunnen invoeren en afronden. Onder andere de verplichte MKB-toets kun je vooraf al doorlopen. Ook kun je alvast de e-Herkenning regelen en de correcte inschrijving bij de KvK controleren.
Vanaf 9 mei 2023 kunnen aanvragen worden gedaan voor deze nieuwe subsidieronde.
Ten opzichte van 2022 zijn er een aantal aanpassingen gemaakt in de exacte subsidievoorwaarden, zoals de aanpassing van een aantal berekeningen en voorwaarden voor de aanschaf van specifieke batterijpakketten of aggregaten. Lees je dus vooraf goed in voordat je aan de slag gaat met het indienen van een subsidieaanvraag en ga na of deze aansluit bij het materieel dat jij voor ogen hebt. Bang dat je er zelf niet uitkomt? Er zijn verschillende bedrijven die je kunnen helpen bij het voorbereiden van de subsidieaanvraag. Door de hoge subsidiebedragen is dit zeker het overwegen waard. 

De oplossing
Ivan van Capelle, werkzaam bij Beequip MKB Equipment Lease, legt uit op welke manier Beequip MKB Equipment Lease kan bijdragen aan de lastige verduurzaming in de bouw: 

“Het draait ten eerste om je houding. We denken mee met de klant, en bieden onze kennisexpertise aan over mogelijke oplossingen, huidige wetgeving en beschikbare subsidies.” Volgens Ivan is een goed voorbeeld hiervan een zelfbouwproject: “Als een klant een graafmachine wil bestellen en die door middel van retrofit wil laten ombouwen tot elektrisch, kunnen we kijken naar de mogelijkheid op het hele ombouwproces op te nemen in de financiering. Deze houding maakt ons echt uniek, want waar banken in zulke situaties principieel nee zeggen zal Beequip eerst kijken wat er wél kan.” 

Ivan van Capelle is Head of Equipment bij Beequip MKB Equipment Lease, Nederlands grootste alternatieve financier van nieuw en gebruikt materieel.