BlueCity maakt zich deze winter hard voor hout, met twee Hout Hackathons. Hout heeft grote potentie voor een circulaire samenleving als grondstof voor de bouw. Op dit moment is de bouwsector verantwoordelijk voor maar liefst 40% (!) van de Nederlandse CO2 uitstoot. Bouwen met hout en andere biobased materialen en het hergebruiken van materiaal kan dat percentage omlaag halen. Daarnaast dragen meer bomen bij aan biodiversiteitsherstel. Daarom heeft BlueCity hart voor hout. Maar… in het huidige economische systeem kan hout de circulaire beloftes niet waarmaken: er is te weinig Nederlands bouwhout voorradig voor de toekomstige vraag en resthout belandt op dit moment vaak in de verbrandingsoven. Door een run op hout als brandstof, stijgende houtprijzen en een groeiend tekort aan vaklieden wordt de druk op de bestaande houteconomie deze winter alleen maar verder opgevoerd. Tijd om de huidige houteconomie radicaal om te timmeren, met de BlueCity Hout Hackathons! In deze Hackathons staan kruislaaghout en wilgen centraal. Uit het juiste hout gesneden pioniers kunnen zich voor 1 november opgeven om deel te nemen aan de Hackathons. De resultaten worden tijdens de Week van de Circulaire Economie (6 t/m 13 februari 2023) gepresenteerd.

BlueCity Hackathons
Bij BlueCity staan we voor een circulaire samenleving waarin materialen, producten en processen natuurversterkend zijn. Om dat voor elkaar te krijgen, valt er nog flink wat te hacken in ons huidige economische systeem. Enter: de BlueCity Hackathons. Een hackathon is een programma van drie maanden, dat door BlueCity georganiseerd wanneer wij denken dat er al voldoende innovaties, startups of bedrijven in de markt zijn, maar dat deze pioniers moeite hebben met schalen vanwege een fout in het maatschappelijke of economische systeem. Na het succes van de Regenwater en Wol Hackathons is het tijd voor twee Hout Hackathons. Tijdens de twee BlueCity Hout Hackathons bundelen 15 uit het juiste hout gesneden pioniers drie maanden lang hun krachten, kennis en kunde, om tot radicale oplossingen te komen. In de twee Hout Hackathons van deze winter staan wilgen en kruislaaghout centraal.

Kruislaaghout Hackathon: van resthout naar bouwhout
Van stukjes brandhout naar kruislaag bouwhout: de eerste Hout Hackathon staat in het teken van kruislaaghout bouwmateriaal van gebruikt hout. Kruislaaghout zijn houten platen bestaande uit verschillende lagen hout die kruislings op elkaar gelijmd zijn. Door de gekruiste houtvezels biedt het materiaal stabiliteit, stijfheid en sterkte. Dit maakt het een populair bouwmateriaal, omdat kruislaaghout even sterk is als gewapend beton en de constructie van een gebouw goed kan dragen. Klinkt goed, toch?

Helaas wordt voor kruislaaghout nog bijna altijd nieuw materiaal gebruikt, terwijl het ook gemaakt kan worden van tweedehands hout. Veel hout wordt immers direct in kleinere stukken verwerkt tot meubel, pellet of legplank. Als zo’n houten product wordt weggegooid, versnippert een afvalverwerker deze stukjes hout vaak om er biomassa of vulstof van te maken, in plaats van de vezel (en daarmee de sterkte) in stand te houden en een nieuw houten product te maken. Gebruikt hout wordt zo dus gedevalueerd. In deze tijden van stijgende houtprijzen kan iedereen zien dat er van deze huidige situatie geen hout klopt. Er is genoeg marktvraag voor circulair bouwhout, hoog tijd dat het aanbod ook in lijn gebracht wordt met de vraag.

Wilgen Hackathon: vergeten oerhollandse klassieker vol potentie
In de biobased-materialen-revolutie vergeten we een boom die bliksemsnel groeit in ons Hollandse landschap. Onze tweede Hout Hackathon van deze winter gaat over deze gouwe ouwe: de wilg. In de Wilgen Hackathon staat het opzetten en uitwerken van een structurele circulaire keten van grond tot verwerking centraal. Wilgen zijn vroege bloeiers, huisvesten maar liefst 450 soorten insecten, bieden veel beschutting en een nestgelegenheid en zijn een oriëntatiepunt in een open landschap voor vleermuizen. Daarnaast groeien wilgen goed op natte bodems zoals veen. Bodemsoorten die we in Nederland veel hebben, maar lastig verwaard worden. Tegelijkertijd lekt er door bodemdaling veel CO2 uit de veenweides. De wilg biedt mogelijkheden voor lokale circulaire oplossingen voor deze problemen, en als bouwstof, bijdrager aan biodiversiteitsherstel, waterzuiveraar en bodemsaneerder. Deze klassieker wordt bovendien al eeuwenlang ingezet voor productontwikkeling, zoals dijkversterking, oeverbeschoeiing, schuttingen, gevlochten matten en manden, en met leem bestreken muren in de bouw.

Hoewel de kunde om met wilgen te werken aanwezig is bij Nederlandse groenaannemers en ambachtslieden, vraagt de oogst en verwerking maatwerk en is lastig te organiseren in een economie waar bestellen van traditioneel bouwhout veel goedkoper is dan het verwerken van een grillig materiaal. Om de circulaire potentie van de wilg te benutten is het dus nodig om deze boom op een integrale manier terug te brengen in de economie: met bouwers, boeren, ontwerpers en ondernemers, en een stevig plan om véél meer wilgen te planten in geschikte gebieden. Hoe komen we tot een goed systeem waarbij productie, oogst en afzet samengaan in een rijk en biodivers systeem? Deze vraag gaan we beantwoorden in deze BlueCity Hackathon. We kijken uit naar meer wilgen in ons landschap, onze economie en onze producten!

Meer informatie
Uit het juiste hout gesneden pioniers kunnen zich nu opgeven om deel te nemen vaan de Hout Hackathons. BlueCity is per Hackathon op zoek naar 10 – 15 pioniers met relevante kennis, expertise en ervaring over het onderwerp, die willen bijdragen aan een structurele systeemverandering op een van deze onderwerpen. Enthousiast geworden? Ga naar de website van BlueCity voor meer informatie. BlueCity kan deze Hout Hackathons organiseren dankzij de support van Gemeente Rotterdam, Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie,  Provincie Zuid-Holland en diverse waterschappen.