VA-keur zet stevig in op kennis rondom Stroom

128

Het is eigenlijk geen trend meer te noemen, maar langzamerhand steeds meer gemeengoed aan het worden: De elektrificatie van machines. De ontwikkelingen op dat gebied gaan razendsnel en van steeds meer machines en werkmaterieel komen er elektrische varianten. Bedrijven kiezen daar steeds vaker voor, enerzijds om uit eigen motieven te voldoen aan de nieuwe klimaat- en duurzaamheidsdoelstellingen, anderzijds omdat opdrachtgevers steeds vaker duurzaamheidseisen stelt aan bedrijven in de bouw- en gww-sector. 

De verschuiving in aandrijfsystemen stelt andere eisen aan de deskundigheid van de keurmeesters die dergelijke elektrische machines moeten keuren. Zij zullen daar met hun kennis en kunde op moeten inspelen, want de kennis van elektra gaat een steeds grotere rol spelen in het keurproces. Om die reden nam VA-keur al in 2019 de beslissing om naast de bestaande keurmeesteropleidingen een separate opleidingsmodule Elektro neer te zetten en deze ook verplicht te stellen voor de keurmeesters. Hiermee wordt de algemene deskundigheid op dit gebied beter geborgd.

Verdiepingstrainingen NEN 9140
Maar VA-keur gaat nog verder dan dat. Sinds vorig jaar worden er ook verdiepingstrainingen op het gebied van stroom voor keurmeesters georganiseerd. Een zo’n specifieke verdiepingstraining is die op de NEN 9140 norm.  De elektrificatie van met name grotere machines betekent ook een toename van de risico’s. Denk aan gevaarlijke elektrische spanningen oplopend tot vele honderden volts. Bij ondeskundig handelen kan dit tot ernstige schade en letsel leiden. De NEN 9140 norm geeft aan hoe veilig te werken is aan hybride en elektrisch aangedreven voertuigen en machines.

VA-keur heeft hiervoor in samenwerking met een gespecialiseerd trainingsbureau een praktisch programma ontwikkeld  waar keurmeesters een verdiepingsslag maken  in hun kennis en waar ze na het goed afronden van de training ook meteen NEN9140 gecertificeerd zijn. Dat er duidelijk behoefte is aan een dergelijke verdiepingstraining, blijkt wel uit de interesse voor deelname. Na de eerste trainingen in het najaar van 2021, zijn er dit voorjaar al weer drie afgerond en staan de volgde trainingen voor de zomer al weer op stapel.

Op deze manier zorgt VA-keur er voor dat kennis en kunde van de keurmeesters op hoog niveau blijft! 

Op zoek naar een VA-keur bedrijf in de buurt?
Scan de QR code