Afbeelding

HECO-Schrauben maakt technisch handboek voor de houtbouw

bouw
HECO-Schrauben heeft een handboek voor de technische houtbouw samengesteld, dat vooral bedoeld is voor engineers en technische tekenaars, die ontwerpen en houtconstructies berekenen. Het handboek ‘Bevestigingstechniek voor de houtbouw’ is een omvangrijk naslagwerk, dat een overzicht geeft van de toepassing van de HECO-bevestigingsoplossingen. De belastingtabellen en de berekeningswaarden zijn gebaseerd op de informatie van de ETA-toelatingen en worden conform Eurocode 5 voor de houtbouw weergegeven. Een interessant onderdeel van het handboek zijn de afmetingsspecifieke en grafisch weergegeven belastingtabellen voor het complete HECO-TOPIX®-plus assortiment houtschroeven, waarin de waarde van de afschuifweerstand direct afgelezen kan worden.
De eerste twee hoofdstukken van het handboek kunnen nu gratis van de website van HECO-Schrauben gedownload worden. Het gaat om de hoofdstukken ‘Bevestigingstechniek met HECO-TOPIX®-plus CC/HECO-WR’ en ‘Bevestigingstechniek met HECO-WB’. In die hoofdstukken is informatie te vinden over de HECO-TOPIX-plus CombiConnect schroef, de HECO-WR voldraadschroeven voor de houtbouw en de HECO-WB draadstangen. In de hoofdstukken worden de toepassingen van de schroeven op een praktische manier behandeld, terwijl ook de mogelijke constructies beschreven worden.
In overzichtelijke tabellen worden de belastingwaarden van de schroefverbindingen getoond, terwijl er ook rekenvoorbeelden gegeven worden voor constructies zoals de verbinding van hoofddrager en nevendrager; gordingverbindingen; verbindingen tussen spant en hoofdverbinding; versterking van ingekeepte dragers, dwarsverbandversterking en dubbele balken. Daarbij worden berekeningen voor zowel massief hout (C24) als gelaagd hout (GL24h) getoond. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met en algemeen deel, waarin informatie over de trek-, druk- en afschuifverbindingen en hun maximale belasting afhankelijk van de inschroefhoek uitgewerkt wordt.
Het complete handboek bestaat uit acht hoofdstukken, die de komende tijd regelmatig op de website geplaatst worden. Het handboek is momenteel alleen in het Duits beschikbaar, maar het is dankzij de praktische opzet en de grafische weergave van de meeste informatie ook zeer bruikbaar voor Nederlandse houtbouwbedrijven. HECO-Schrauben werkt momenteel ook aan een Engelse versie van het handboek.