Regels bij werken op hoogte

bouwcomplex
Evenals voorgaande jaren leiden de risico’s ‘contact met een bewegend object’, ‘vallen’, ‘val van hoogte’ en ‘contact met bewegende delen van een machine’ tot de meeste ongevallen. Deze vier risico’s nemen zo’n driekwart van alle ongevallen voor hun rekening.
Veel ongevallen Uit cijfers van de Inspectie SZW van 2018 blijkt dat in Nederland 4.318 slachtoffers van ongevallen op het werk waren, een stijging van 27 procent ten opzichte van 2014. Het aantal doden door werkongevallen steeg in een jaar tijd eveneens fors: van 54 naar 71. Van de 71 dodelijke slachtoffers in 2018, vielen de meeste in de bouw. Ook in de sectoren vervoer en opslag en handel en industrie vielen relatief veel slachtoffers. Aanrijdingen, vallen van hoogte, ‘gegrepen’ worden door een machine en geraakt worden door vallende objecten zijn de meest voorkomende ongelukken.
Hoogte Vallen van hoogte is een verzamelnaam voor acht verschillende ‘val-scenario’s’, waaronder vallen van een ladder of trapje, vallen van steigers en vallen van een stilstaand voertuig.
Risico-inventarisatie Er is altijd sprake van valgevaar bij werken op hoogte als de werknemer op 2,5 meter of hoger moet werken. Maar ook minder hoog zijn er risico’s verbonden aan werken op hoogte. Daarom moet de werkgever een inventarisatie uitvoeren. Dit betekent het in kaart brengen van de gevaren die betrekking hebben op de veiligheid, gezondheid en welzijn van de werknemers. En aansluitend maatregelen treffen die geschikt zijn in de gegeven werksituatie.
Arbowet De Arbowet schrijft voor dat werknemers een zo veilig mogelijke werkplek moeten hebben. Bij het werken waarbij valgevaar bestaat, is een veilige steiger, stelling, bordes of werkvloer aangebracht of is het gevaar tegengegaan door het aanbrengen van doelmatige hekwerken, leuningen of andere degelijke voorzieningen. Is dat echter niet mogelijk, dan is er extra beveiliging verplicht. Hieronder vallen onder andere vangnetten, doelmatige veiligheidsgordels met vanglijnen of andere technische middelen. Collectieve bescherming heeft volgens het Arbobesluit de voorkeur boven persoonlijke beschermingsmiddelen.
Eyecatcher is een toonaangevende fabrikant van valbeveiligingssystemen voor het veilig werken op hoogte. Alle producten op het gebied van valbeveiliging op eyecatchersafety.com zijn gebaseerd op kwaliteit, veiligheid en eenvoud in gebruik en installatiegemak. Veiligheid zit echter vaak niet alleen in de voorschriften en de valbeveiliging, maar vooral ook in gedrag.