Ketenpartijen onderzoeken optie landelijke Schilders- en Onderhoudsdag

renovatie
Nieuwbouwwoningen en utiliteit, wegwerken achterstallig onderhoud aan bruggen, viaducten en sluizen, verduurzaming van miljoenen huurwoningen en particuliere huizen. Er is nu en de komende jaren heel veel werk te doen in de schilders- en onderhoudsbranche. Maar wie gaat dat allemaal uitvoeren? Om jongeren te interesseren voor het schildersvak en de deskundigheid van de vakman te laten zien, onderzoeken de ketenpartijen OnderhoudNL, Copagro, VVVH en VVVF de mogelijkheid van een landelijke Schilders- en Onderhoudsdag.

De krapte op de arbeidsmarkt wordt breed gevoeld en veel sectoren jagen op (dezelfde) nieuwe instroom. Ook in de schilders- en onderhoudsbranche lopen er verschillende initiatieven om jongeren te interesseren voor het vak. Die activiteiten blijven onverminderd doorgaan. Maar uitbreiding van het aantal vakkrachten en uta-medewerkers is hard nodig, zowel van zij-instromers die ons vak willen leren als van startende scholieren.
Vooraanstaande organisaties in de branche - OnderhoudNL, VVVF, VVVH en Copagro - hebben daarom de handen ineen geslagen om de mogelijkheid te onderzoeken voor een landelijke Schilders- en Onderhoudsdag: een dag waarop de bedrijfstak ‘the state of the art’ van het vak kan laten zien aan een ieder die hier in werkt of wil werken. Met natuurlijk als doel huidige medewerkers met trots op hun vak te behouden en nieuwe aanwas en ouders te prikkelen om deelgenoot te worden van onze mooie onderhoudstoekomst!
Als datum voor deze landelijke dag wordt gemikt op begin 2021 en de locatie wordt centraal in Nederland. De komende maanden werken de initiatiefnemers dit voornemen verder uit tot een concrete opzet. Ook het onderwijsveld wordt hier natuurlijk bij betrokken opdat het initiatief nauw aansluit bij de al lopende instroom-activiteiten.