Afbeelding

Extra aandacht voor werven loont: forse stijging aantal leerlingen bij Schildersvakopleidingen

renovatie
Hoewel het aantal kinderen dat van het vmbo af komt terugloopt, neemt het aantal leerlingen bij de Schildersvakopleidingen steeds verder toe. Dit jaar zijn het er zelfs 1.162. Ook zijn er al 90 zij-instromers opgeleid en zal er meer instroom komen via het Baan-naar-baanplan. Mooi om te zien dat de bedrijfstak aantrekkelijk is om in te werken. Er wordt hard aan gewerkt om dat imago hoog te houden.
Vier jaar op rij stijgende lijn De Schildersvakopleidingen hebben zich vijf jaar geleden verenigd onder de vlag van de sector Opleidingen van OnderhoudNL. Vanaf het begin is flink aandacht besteed aan één beeld naar buiten toe. En is er veel geïnvesteerd in PR en communicatie. Met brochures voor bedrijven en potentiële leerlingen, een gezamenlijke landelijke campagne én bijvoorbeeld de ‘menukaart’ voor het vmbo, wordt al jaren gewerkt aan naamsbekendheid en het werven van extra leerlingen. De menukaart laat vmbo-scholen zien hoe de Schildersvakopleiding hen kan ondersteunen in het aanbieden van schilderonderwijs op het vmbo.
Social media en vloggers geven extra stijging Hoe bereik je kinderen en hun ouders in tijden van corona? Of eigenlijk moeten we zeggen: hoe bereik je kinderen ook los van corona in 2021? Via social media! En daar is dit jaar extra op ingezet. De onder jongeren bekende vloggers Thomas Cox en Lise van Wijk zijn ingehuurd om door een challenge bij de Schildersvakopleiding te kijken wie het meeste talent heeft om de opleiding te volgen. Niet een heel serieuze wedstrijd, maar wel één die zijn doel lijkt te hebben bereikt. 
Instroom via Baan-naar-baanplan Op dit moment zijn er op alle opleidingsniveaus en alle leerjaren totaal 1.162 leerlingen bij de Schildersvakopleidingen in dienst. Een forse stijging in een tijd dat er steeds minder leerlingen van school af komen. Meer nieuwe vakmensen die zo hard nodig zijn. Naast 1.162 jonge leerlingen zijn er ook reeds 90 zij-instromers opgeleid. Binnenkort zullen nog meer mensen de sector instromen vanuit het van Baan-naar-Baanplan in samenwerking met Regionale Mobiliteitsteams vanuit UWV en Gemeenten. Het gaat daarbij om deelnemers die door corona werkloos zijn geworden of werkloos dreigen te worden en om bijvoorbeeld statushouders.
Zelf leerbedrijf worden? De instroom van jonge werknemers is in de schildersbranche van levensbelang. Goede leerbedrijven en leermeesters zijn daarvoor onmisbaar. Heeft u een schilders- of onderhoudsbedrijf? 
Lever dan uw bijdrage door een leerling op te leiden. Dit biedt u de kans om jong talent te vormen en te binden aan uw bedrijf! Dit kan direct bij u als erkend leerbedrijf of via een samenwerkingsverband met een van onze Schildersvakopleidingen.
TABEL: Stijging aantallen leerlingen bij Schildersvakopleidingen
Peiling Oktober 2018 Oktober 2019 Oktober 2020 Oktober 2021
Leerlingen niveau 2 642 637 688 756
Leerlingen niveau 3 348 353 346 274
Overige leerlingen niv 1- niv 4 46 52 52 132
Totaal 1.036 1.042 1.086 1.162