Veilig hoog werken

335

Een groot percentage van bedrijfsongevallen in de bouw heeft met vallen te maken. Valpartijen van grote hoogte zorgen meestal voor blijvend letsel of zelfs dodelijk afloop. Daarom is bij werkzaamheden boven de 2,5 meter de werkgever verplicht om voor goede valbeveiliging te zorgen.

Noodzaak
Valbeveiligingssystemen dienen te voldoen aan kwaliteitsnormen die door de werknemers op een juiste wijze worden toegepast. De juiste instructie of nog beter een opleiding in valbeveiliging is dan ook geen overbodige luxe. Ook dient er goed op gelet te worden of alle adviezen juist worden opgevolgd. Valbeveiliging is dus niet alleen een zaak van werkgevers door het stellen van een risico-inventarisatie, maar ook van de werknemers.

Permanente veiligheid
Dakrandbeveiliging zoals een hekwerk zorgt voor de meest mogelijke veiligheid om vallen te voorkomen. Hekwerken, ook wel leuningwerken genoemd, bieden optimale veiligheid en gebruiksvriendelijkheid. Op de lange termijn is het aanschaffen van een permanent hekwerksysteem de beste oplossing.

Tijdelijke veiligheid
Gebouwen zijn niet altijd voorzien van permanente valbeveiliging, zoals hekwerken of leeflijntrajecten. Om dan toch veilig en comfortabel te kunnen werken, is er een compleet assortiment mobiele valbeveiliging. Dit bestaat uit persoonlijke beschermingsmiddelen en tijdelijke ankerpunten. Belangrijk is dat de beschermingsmiddelen voldoen aan een gecertificeerde dakrandbeveiliging. Dit betekent dat harnassen, vanglijnen en tijdelijke ankerpunten voldoen aan de hoge eisen op het gebied van veiligheid, betrouwbaarheid en gebruiksvriendelijkheid. Voor de juiste aanschaf is een dakrandbeveiliging specialist nodig om zeker te zijn dat de juiste middelen worden gebruikt.

Harnas
Bij harnassen zijn het harnas zelf, het verbindingsmiddel en de bevestiging van levensbelang. Elk onderdeel is bepalend voor de veiligheid en de bewegingsvrijheid. Bevestigingspunten kunnen permanent aanwezig zijn of worden tijdelijk aangebracht. Om toch veilig op hoogte te kunnen werken, zijn er verschillende tijdelijke ankerpunten. Tijdelijke leeflijnsystemen kunnen worden gekoppeld aan de ankerpunten. De systemen zijn er voor het gebruik van een of meerdere personen tot een maximale variabele lengte van 25 meter.