Veilig werken in de bouw? Dat doe je zo!

268
Zonnepanelen hoog

Er zijn verschillende werkzaamheden te bedenken die op hoogte uitgevoerd dienen te worden, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van een gsm-mast. Maar ook het installeren van een zonnepaneleninstallatie of het aansluiten van een airco- en ventilatiesysteem worden meestal op hoogte uitgevoerd worden.

Het verkeerd opstellen van een ladder of per ongeluk uit balans raken door een ondoordachte beweging kan grote gevolgen hebben. Bij het onvoldoende naleven van de voorgeschreven veiligheidsmaatregelen kan het goed misgaan, soms zelfs met dodelijke afloop. Daarom ben je als werkgever wettelijk verplicht om veiligheidsmaatregelen te treffen onder risicoverhogende omstandigheden.

Wanneer kiezen voor valbeveiliging?

Volgens de wet moet je veiligheidsmaatregelen treffen bij een valgevaar van tweeënhalve meter hoogte of meer. Echter kunnen er ook risicoverhogende omstandigheden zijn bij een val van minder hoog. Denk aan werkzaamheden uitvoeren nabij (scherp) uitstekende delen, machines, boven het water of op verkeerswegen. Ook bestaat er een groter risico op vallen bij sparingen in vloeren of de kans dat je door een lichtkoepel heen kunt vallen. Hiervoor moeten er ook adequate veiligheidsmaatregelen worden genomen, bijvoorbeeld door de lichtkoepel beveiligen met lichtkoepelbeveiliging van Eyecatcher.

Verschillende soorten valbeveiliging

Bespreek samen met je leidinggevende of opdrachtgever de maatregelen voordat je van start gaat. Een goede voorbereiding is dus van cruciaal belang. Een dak betreden zonder veiligheidsmiddelen is zeer onverstandig te noemen. Sterker nog, je moet in dergelijke situaties de werkzaamheden direct onderbreken en je leidinggevende informeren. Werken op hoogte is namelijk aan heel wat veiligheidsnormen, Arbo-eisen en wetgeving verbonden.

Je kunt onderscheid maken tussen individuele en collectieve valbeveiliging. Volgens de wetgeving heeft het collectief beveiligen van de werkplaats altijd de voorkeur boven individuele valbeveiliging.

Collectieve valbeveiliging
Een leuning, vangnetten en dakrandbeveiliging zijn voorbeelden van collectieve beveiliging. Met deze maatregelen wordt de veiligheid van meerdere werknemers vergroot.

Individuele valbeveiliging
Bij individuele valbeveiliging wordt één persoon beveiligd tegen valgevaar door een individueel systeem. Voorbeelden van individuele valbeveiliging zijn bescherming via ankerpunten en een veiligheidsvalharnas. Individuele valbeveiliging mag onder strikte voorwaarden gekozen worden.

Laat je altijd adviseren door een specialist die kennis van zaken heeft, zoals het team van Eyecatcher Safety. Zo weet je zeker dat je de juiste veiligheidsmaatregelen hebt genomen om veilig te kunnen werken op hoogte.