Voertuigen in de bouw en rijdend materieel werken vaak in de nabije omgeving van personeel en andere machines op de locatie. Veiligheid is van Essentieel belang. Helaas is het zicht van de bestuurder beperkt vanwege dode hoeken rondom het voertuig en/of machine en dit brengt een risico van aanrijdingen en ongelukken met zich mee. Medewerkers op locatie kunnen bovendien gehoorbescherming dragen en dat beperkt hun vermogen om te horen dat er een machine nadert, met alle gevaren van dien. 70% van de ongelukken vindt plaats bij het starten van de machine of bij het verplaatsen op lage snelheid en is toe te schrijven aan slecht zicht.

De bouwsector heeft ook te maken met uitdagingen op het gebied van veiligheid bij voertuigen op de weg. Voertuigen hebben vaak behoorlijk grote dode hoeken aan de achterkant, zijkant en voorkant van de bestuurderscabine. Veel incidenten waarbij kwetsbare weggebruikers en met name fietsers zijn betrokken, houden verband met de dode hoek Aan de niet-bestuurderszijde. Het vermijden van dergelijke incidenten is cruciaal voor de activiteiten en  reputatie van een bedrijf.

Voertuigen in de bouw En rijdend materieel zijn vaak werkzaam in uiteenkopende omgevingen en vereisen daarom verschillende veiligheidsoplossingen. Oplossingen die de dode hoeken elimineren en dat voorkomt kostbare reparaties van voertuigschade en, veel belangrijker nog, dodelijke slachtoffers.