Ventilatie in scholen is hot. Voor het welbevinden van scholieren en onderwijspersoneel wás een gezond binnenklimaat natuurlijk altijd al belangrijk, maar met de komst van het coronavirus werd gebouwventilatie – ook en met name in scholen – welhaast gespreksonderwerp nummer 1.

Dit webinar is interessant voor iedereen die zich bezighoudt met ventilatie in scholen, onder wie zowel intermediairs (zoals installateurs en energielokketten en -adviseurs) als vertegenwoordigers van de eindgebruikers (zoals schoolbesturen en facilitair managers).

360 miljoen euro
De overheid onderzocht onlangs duizenden schoolgebouwen. Bijna een kwart bleek niet aan de wettelijke ventilatienormen te voldoen. Daarop werd begin oktober 360 miljoen euro beschikbaar gesteld om schoolbesturen (en gemeenten) te helpen met aanpassingen aan hun systemen.

Hoe kunnen we onze schoolgebouwen slim ventileren – en zo een gezond en comfortabel binnenklimaat bevorderen – met oog voor energierekening en duurzaamheid? Wat is realistisch in deze vaak oude gebouwen? Hoe meten we dit en hoe blijven we binnen de wettelijke norm?

Van uitdaging naar oplossing
Vanuit onze beurstitel Vakbeurs Energie nemen wij u op dinsdag 2 februari mee in deze – zowel zakelijk als inhoudelijk gezien – interessante materie. Experts van divers pluimage lopen met u in één uur van uitdaging naar oplossing, waarbij tijdens en na de sessie ruimte is voor beantwoording van uw vragen.

Programma

Welkom door moderator
Rogier Elshout

Nut en noodzaak van een Masterplan Ventilatie
Saskia Hegeman | Nieman Raadgevende Ingenieurs

Ventilatie in scholen. het proces van inzicht naar uitzicht
Jeroen Paas | Ruimte OK

Schoolvoorbeeld: Integraal Kind Centrum de Schakel in Vlaardingen. Kijk verder dan de frisse scholen eisen
Carl-peter Goossen | BouwNext

Samenwerken geeft scholen lucht
Koen Berkers | Ventilair

Pitch: ’Op weg naar frisse, duurzame scholen’
Rob de Haan en Phillip Davies | Airmaster BV

Afsluiting moderator
Rogier Elshout

Sprekers

Saskia Hegeman
Unitmanager Consultancy & Onderzoek, Adviseur brandveiligheid | Nieman Raadgevende Ingenieurs

Jeroen Paas
Expert Huisvesting & Verduurzaming | Ruimte OK

Carl-peter Goossen
Directeur ontwerpmanager | BouwNext

Koen Berkers
Commercieel manager | Ventilair