CSC-brons voor Consortium Grensmaas B.V.

bouwcomplex
Kiwa heeft op 2 oktober jl. CSC-brons uitgereikt aan Consortium Grensmaas. Het certificaat levert producenten het bewijs dat betonproducten, betonmortel en grondstoffen voor beton op een duurzame en verantwoorde manier worden geproduceerd. Consortium Grensmaas is de eerste grindleverancier in Limburg met CSC.

Certificaat voor duurzaam ondernemen

Consortium Grensmaas werkt inmiddels tien jaar aan een veiligere Maas en de ontwikkeling van 1000 hectare natuur in Limburg. Vorig jaar is de hoogwaterdoelstelling gehaald. De ruimte voor de natuurontwikkeling is ook grotendeels gerealiseerd. Beide doelstellingen worden betaald met de duurzame winning van zand en grind. “Duurzaam ondernemen zit bij ons in de genen”, vertelde directeur Kees van der Veeken van Consortium Grensmaas. B.V. na de uitreiking. Het Consortium heeft in 2005 een beleidsverklaring opgesteld waarin o.a. de grootschalige natuurontwikkeling en de hoogwaterdoelstellingen zijn opgenomen. Daarnaast werkt het bedrijf met veel kwaliteitsytemen. Van Veeken: “Het is vrij logisch dat wij goed scoren op veiligheid, correct landgebruik en watergebruik. Ook de inzet van elektrische motoren draagt bij aan een duurzame winning van zand en grind.” Aldus Kees van der Veeken, directeur Consortium Grensmaas. B.V

Waarom CSC-certificering?

Het certificaat biedt de afnemer zekerheid over een duurzame, verantwoorde herkomst van de gebruikte grondstoffen, een optimaal productieproces en recyclebaarheid. Voor de producent is het een stimulans om te blijven innoveren en actief bezig te zijn met productontwikkeling. Het maakt de CO2-reductie inzichtelijk die een afnemer kan verkrijgen door de gecertificeerde producten te gebruiken. Verder helpt het certificaat in het verbeteren van de duurzaamheid in de gehele bouwketen. Door de internationale erkenning geeft het CSC-certificaat voordeel bij het zaken doen op de internationale markt.